ชนาธิป จันทนะชาติ

ผู้ปฏิบัติงานของตำบลทุ่งวังและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชุมในตำบลทุ่งวังเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยให้ประชาชนได้ทำวัสดุที่เป็นพืช เช่น ใบไม้ หน้อกล้วย ต้อนกล้วย และมูลของสัตว์ เพื่อให้ในการสาธิตขั้นตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถทำได้จากสิ่งที่หลงเหลือในชีวิตประจำวัน

ปุ๋ยอินทรีย์อย่างแรกที่วิทยากรและผู้ดำเนินงานสาธิต และพาประชาชนลงมือปฏิบัติคือ ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุจากธรรมชาติ คือ จุลินทรีย์หน่อกล้วย จุลินทรีย์หน่อกล้วยนี้ใช้ประโยชน์ในการโครงสร้างของดินและกำจัดเชื้อโรคในดิน ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ล้างคอกสัตว์ และหลากหลายประโยชน์ในการเกษตร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไถนาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้การไถตอข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วอ่อนตัวและย่อยสบายง่ายข้อน

จุลินทรีย์ที่สองคือ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ซึ่งสามารถหาวัตถุที่ใช้ในการทำจุลินทรีย์นี้สามารถหาได้ตามทั่วไปชุมชนตนเองได้ โดยใช้ ไข่ไก่ กะปิ ผงชูรส และเครื่องดื่มชูกำลัง ในการทำ ซึ่งประโยชน์ของจุลินทรีย์ชนิดนี้ คือ ช่วยเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโตให้กับพืช

อย่างสุดท้ายคือการทำน้ำหมักหรือปุ๋ยแห้งที่ได้จากขยะที่ย่อยสลายได้ ง่าย ๆ ก็คือ เศษอาหารที่เรารับประทานเหลือในชีวิตประจำวัน มีประโยชน์ในการทำให้ ช่วยเร่งการย่อยสลายเศษพืช ช่วยปรับน้ำเสียให้ดีขึ้น หลังจากลงมือปฏิบัติเสร็จทั้งหมด วิทยากรได้มีการแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ จุลินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพและข้อควรระวังในการใช้จุลินทรีย์ในพืชให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปใช้ได้ถูกต้องตามความเหมาะสม

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.11 – จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู