ดิฉันนางสาวสมปรารถนา  โนประโคน บัณฑิตจบใหม่ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หากพูดถึงจังหวัดทางภาคตะวันออก​เฉียงเหนือของเมืองไทย เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยมีโอกาสไปเยือนจังหวัดบุรีรัมย์​มาก่อน  แต่ใครจะรู้ว่าจังหวัดเล็กๆที่มากไปด้วยความยิ่งใหญ่​ของเมืองโบราณ​และการกีฬา​ มีมนต์​ขลังมากมายที่ทำให้ทุกท่านต้องตกหลุมรัก​อย่างแน่นอน และยังมีชุมนุม​ต้นแบบและเด่นๆมากมาย อย่างเช่น “ตำบลตะโกตาพิ”
ตำบลตะโกตาพิ อำเภอ​ประโคนชัย​ จังหวัด​บุรีรัมย์​ มีทั้งหมด11หมู่บ้าน เป็นหนึ่งชุมชนที่ได้น้อมนำหลักการทรงงานหรือศาสตร์พระราชาแปรสู่การปฏิบัติสร้างจุดเปลี่ยนจากอดีตที่ชาวนามีปัญหา​ด้านความรู้ในการทำงานการเข้าใจสภาพ​ภูมิอากาศและขาดแคลนน้ำในการทำนา จึงได้ปรับเปลี่ยนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง​มาใช้และการทำโคกหนองนาโมเดล เป็นการช่วยทำให้มีน้ำใช้ไร่นาและเหลือใช้ ที่สำคัญ​ได้ใช้เป็นศูนย์​การเรียนรู้​อีกด้วย และยังควบคู่กับการเป็นแหล่งหัตถกรรมจักสานเข่ง และการเผาถ่านเพื่อจำหน่าย ที่ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำให้กับชาวชุมชน และต่อยอดสู่การเป็นหมู่บ้าน​ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ​ด้วย11 ฐานการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงสู่วิถีชุมชน
สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ชาวบ้านทั้ง11หมู่บ้านของตำบลตะโกตาพิยึดมั่นมาโดยตลอดคือ ประเพณี​ประจำถิ่นและการยึดปฏิบัติ​ใรศีลธรรม​ โดยมีสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่28 ที่วัดประชาสมนึก โดยมีท่านพระครูธวัชปิยาจาร เจ้าคณะตำบลตะโกตาพิเป็นเจ้าสำนักดูแลอยู่ ท่านได้นำชาวบ้านปฏิบัติ​ธรรมทุกปี และที่ขาดไม่ได้คือประเพณีที่ทำประจำปีทุกปี เช่น ประเพณี​สงกรานต์​ เข้าพรรษา การแซนโฏนตา อ​อกพรรษา การกวนข้าวทิพย์​ เป็นต้น จนทำให้ตำบลตะโกตาพิได้รับรางวัลหมู่บ้านศีล 5 จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านทุกคน
จากผลงานต่างๆทำให้เห็นว่า การพัฒนาชุมชนของตำบลตะโกตาพิให้ก้าวผ่านวิกฤติได้หลายครั้ง มาจากหลักการที่ยึดมั่นร่วมกัน การพัฒนาทุกเรื่องต้องเกิดจากความต้องการของชุมชน ผ่านกระบวนการประชาคมทุกครั้ง และปฏิเสธการพัฒนาจากภายนอกที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาและความเห็นชอบของชุมชน จึงทำให้เห็นว่าชาวบ้านตำบลตะโกตาพิมีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา​ต่างๆไปพร้อมกับทุกหน่วยงานของรัฐและเอกชน จนเกิดความเป็นชุมนุม​ที่เข็มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน​ที่ดียิ่งขึ้น

รูปกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู