จังหวัดบุรีรัมย์มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมากที่เป็นที่รู้จัก เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ เขากระโดง(ภูเขาไฟที่ดับแล้ว) รวมถึงสนามแข่งรถระดับโลก และสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดในประเทศไทย ในปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและกระจายออกสุ่อำเภอต่างๆที่ถูกคัดเลือกเป้นหมู่บ้านท่องเที่ยว รวมถึงหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมที่มีความน่าสนใจทั้งในด้านเชิงวัฒนธรรม และ ประเพณีพื้นบ้านที่ยังดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงยึดถือปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมไว้ ซึ่งทำให้หมู่บ้านสนวนนอกถึงเป็นที่สนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน
ถ้าพูดถึงตำบลสนวนแล้วส่ิงที่น่าสนใจในตำบลสนวนและเป็นเเหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ต้องนึกถึงหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมใช่ไหมละครับ หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก หรือบ้านสนวนนอก ตั้งอยู่เขตพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีชาวบ้านอาศัยอยู่ปประมาณ 159 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์

เที่ยวชุมชน บ้านสนวนนอก
จุดแรกที่นักท่องเที่ยวควรจะมาแวะก็คือศูนย์การการเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดสนวนนอก เยื้องๆ กับทางเข้าหมู่บ้านเลย เพราะที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าของชุมชน บ้านสนวนนอก เราจะได้เห็นกี่ทอผ้า และผ้าแบบต่างๆ การกรอไหม การเดินเส้นยืน และศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชน


จากศูนย์การเรียนรู้ก็สามารถขับรถเข้าชุมชนได้เลย หรือถ้าอยากได้บรรยากาศก็นั่ง “รถกระสวยอวกาศนำเที่ยว”เดินทางเข้าสู่ชุมชน บ้านสนวนนอก ได้เหมือนกัน ระหว่างทางจะผ่านซุ้มหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม ศาลหลวงปู่อุดม และวัดสนวนนอกใช้เวลาไม่นานรถจะมาส่งเราที่ลานชุมชน บ้านสนวนนอก ซึ่งมีชาวชุมชน บ้านสนวนนอก รอต้อนรับอย่างเป็นมิตรด้วยเวลคัมเซทประกอบไปด้วย น้ำเย็นและน้ำเก๊กฮวยชื่นใจ พร้อมขนม “ตดหมา” ของกินท้องถิ่นกินเล่น

ฐานการเรียนรู้วิธีชีวิตชาวสนวนนอก
เดินเท้าผ่านตลาดโบราณ (ตลาดเซราะสนูลกราว) ตลาดเก่าของชุมชนเข้าสู่เส้นทางการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐานได้แก่
ฐานบ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตั้งแต่เป็นไข่จนถึงดักแด้ เพราะคนที่นี่เขาเลี้ยงไหมกันเป็นอาชีพหลัก

ฐานบ้านกระดิ่ง
เรียนรู้การทำกระดิ่งไม้โบราณ กระดิ่งไม้สำหรับคล้องคอวัวควายได้กลายมาเป็นสินค้าอีกชิ้นของชาว บ้านสนวนนอก

ฐานบ้านจักสาน
เรียนรู้การสานไม้ไผ่เป็นเครื่องใช้ต่างๆ ผู้ชายของชุมชน บ้านสนวนนอก ของแท้ต้องทำจักสานเป็น


ฐานบ้านนก
เรียนรู้การทำของเล่นจากกะลามะพร้าว ของเล่นที่ทำให้เด็กๆ ในชุมชนเล่นก็สามารถพัฒนามาเป็นสินค้า

ฐานสวนเกษตรวิถีพอเพียง
เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นี่ปลูกทั้งผักผลไม้ ปลอดภัยจากสารเคมี

เรียนรู้วิถีการทอผ้าตั้งแต่ต้นจนจบ ซึมซับวัฒนธรรมของชุมชน และไม่ที่จะลืมเอารอยยิ้มที่มีอยู่ทั่วชุมชนแห่งนี้ติดมือกลับบ้านไปด้วย

ภาพการจัดอบรม

https://youtu.be/InDzouK8jqM

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู