ห่วงใย แบ่งปัน  สร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนตำบลเมืองโพธิ์

มยุรี  ทะเลิงรัมย์

                      ในสถานการณ์วิกฤตโควิด 2019 มีคนมากมายได้รับผลกระทบ บางคนตกงาน บางคนถูกลดเงินเดือน  บางคนเจอปัญหาหมดหวังเครียด  หมดกำลังใจในการเดินหน้าได้เห็นและพบจากคนใกล้ตัวและตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากทำให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงต้องการกลับภูมิลำเนาเรื่อยๆในหมู่บ้านตำบลเมืองโพธิ์

ตอนนี้จำนวนผู้กลับจากภูมิลำเนาเดิมมีจำนวนสะสมประมาณ 70 คนและยังมีผู้ที่ต้องการกลับมาเรื่อยๆ  เนื่องจากปัจจุบันสถานที่กับตัวในตำบลคงไม่เพียงพอทำให้ต้องขยายเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนหลายจุด ในหน่วยศูนย์กักกันได้มีการช่วยเหลือการบริจาคหลายหน่วยงานและจากชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง  น้ำ  ชุด PPE หน้ากากอนามัย เป็นต้น  และเราชาวคณะ U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  ก็ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาวบ้าน  โดยการร่วมบริจาคสิ่งของและขนมที่ศูนย์กักกันในหมู่บ้าน  และได้สอบถามข้อมูลกับชาวบ้านว่าตอนนี้สิ่งที่จำเป็นยังขาดแคนอยู่คือน้ำดื่ม  เนื่องจากมีผู้กักตัวเป็นจำนวนมากจึงไม่เพียงพอจึงอยากให้ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสามารถเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ได้ตลอดเวลาที่ศูนย์กักกันในหมู่บ้าน

 

ประชาชนชาวไทยทั่วทุกหย่อมหญ้าได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามอยากเชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคสิ่งของเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะที่ตำบลนี้หรือที่ไหนไหนก็ตามอยากให้ทุกคนช่วยกันให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปให้ได้  พวกเราชาวคณะ U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในตอนนี้

 

อื่นๆ

เมนู