หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว กิตติยา ภูหอม ประเภทนักศึกษา AG02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ในวันที่4 เดือนธันวาคม ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่จัดโครงการอบมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงสูตรน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์ และการทำข้าวแต๋นหรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับกลุ่มชาวบ้านและคนที่สนใจในการเข้าร่วมโครงการนี้

เวลา 08.30 น. อาจารย์และทีมงานตำบลบัวทองได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสูตรปรับปรุงน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า และการทำข้าวแต๋นหรรษา  ให้กับกลุ่มแม่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนตำบลบัวทอง โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์ จิรายุ มุสิกา เป็นวิทยากรผู้ให้องค์ความรู้เรื่องการปรับสูตรน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า

1.น้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรรค์ โดยการเพิ่มเนื้อปลาเข้าไป และปรับปรุงรสชาติใหม่หลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มชาวบ้านในตำบลบัวทองเป็นอย่างดีในการทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์จึงได้ประสบผลสำเร็จในการทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์

2.ข้าวแต๋นหรรษา

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

โดยช่วง 13.00 น. ได้ให้ความรู้การทำข้าวแต๋นหรรษา ซึ่งในการบรรยายก็ได้พูดถึงวิธีในการทำข้าวแต๋น โดยการใช้ส่วนผสมจากวัดถุดิบที่หาได้จากธรรมชาติ เช่น ข้าวเหนียว ใบเตย แตงโม ดอกอัญชัญ จากนั้นก็ได้ช่วยกันปฎิบัติจนสำเร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู