ข้าพเจ้านายสุวรรณ์  วัชรินทร์  ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายได้ของตำบลแบบ บรูณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำแหน่งภาคประชาชนประจำตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  งานที่ได้รับมอบหมายในเดือน  มิถุนายน  2564  คือลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวอย่างไรก่อนฉีดวัคซีนและหลังฉีดวัคซีนโควิด 19  และได้ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดที่โรงเรียนบ้านโนนสำราญ  หมู่ 16  ตำบลถลุงเหล็ก  อำเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้มอบเจลล้างมือให้กับ หมู่1  หมู่ 15  หมู่ 16  และหมู่ 7

การลงพื้นที่ให้ความรู้กับคนในชุมชนในเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19  นั้นมีประโยชน์อย่างไรและป้องกันโรคได้อย่างไร  ทำไมต้องฉีดวัคซีนโควิด 19  สาเหตุที่พี่น้องประชาชนต้องฉีดวัคซีน  คือเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ร่างกายสามารถใช้ต่อสู้กับโรคและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้  ส่วนวัคซีนที่นำเข้ามานั้น มี  2  ชนิด  คือ

1.ซิโนแวด (Sion vac) จากประเทศจีน  ข้อดีของวัคซีน  ซิโนแวด (Sion vac)  สามารถให้ภูมิคุ้มกันได้ 67 %

2.แอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca)  มีประสิทธิภาพ  เฉลี่ยโดยรวม 76%

วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  ทุกชนิดรวมถึงวัคซีนของซิโนแวด (Sion vac)  และแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca)  สามารถป้องกันอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง 100%

ใครที่มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19  คือประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19  นั้น  ในระยะแรกรัฐบาลจะดูแลให้บริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อนได้แก่  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า  กลุ่มอายุ 18 – 60 ปี  ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค  และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด  19  ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง  บุคคลกลุ่มแรกที่ควรฉีดวัคซีนก่อนในระยะแรก

– โดยการสมัครใจคือฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่มีการระบาดเพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19

– กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นทางเดินหายใจเรื้อรัง  ปอดอุดตันเรื้อรัง  โรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี  โรคหัวใจ  และหลอดเลือด  โรคไตเรื้อรัง  โรคหลอดเลือดสมอง  โรคมะเร็งทุกชนิด  โรคเบาหวาน  และโรคอ้วน

กลุ่มผู้สูงอายุ  60  ปี ขึ้นไปเนื่องจากผู้สูงอายุเมื่อติดเชื้อแล้วโอกาสทำให้เกิดความรุนแรงและเสียชีวิตเป็นไปได้มาก

 

ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนฉีดและหลังฉีด

1.สองวันก่อนและหลังฉีดให้งดออกกำลังกายหรือยกของหนักและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

2.วันที่ฉีดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500 – 1,000  ซีซี  งดกาแฟเครื่องดื่มที่มีเอลกอฮอล์  ฉีดแขนที่ตัวเองไม่ถนัด

3.หลังฉีดแล้วเข้าเจ้าหน้าที่จะให้รอสังเกตอาการในบริเวณสถานที่ 30 นาที

4.ถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหวสามารถกินยาพาราเซตามอลได้  ครั้งละ 1 เม็ด  เว้นระยะห่างกันประมาณ 6 ชั่วโมง

5.ถ้ากินยาละลายลิ้มเลือดก็ให้กินยาได้ตามปกติ  เมื่อฉีดยาแล้วให้กดตรงที่ฉีดต่ออีก 1  นาที

การดูแลเบื้องต้นจากผลข้างเคียงในการฉีดวัคซีนโควิด 19  นั้น  คือผู้ที่มีประวัติการแพ้ยาวัคซีนหรือแพ้ยารุนแรงควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อน  โอกาสในการเกิดผลข้างเคียงมีเพียง 10 – 15 %  ของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซึ่งถือว่าน้อยมากแต่ถ้ามีอาการไข้  ปวดเมื่อยสามารถกินยาพาราเซตามอลได้  อาการแพ้วัคซีนสามารถหายเองได้ประมาณ 3 – 4 วัน  ขอให้ประชาชนทุกคนที่ฉีดมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในวัคซีน

 

การลงพื้นที่พัฒนาชุมชนโรงเรียนนั้นได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมและพี่น้องชาวบ้านร่วมกับพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้เข้าเรียนในวันเปิดภาคเรียนตามปกติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) – YouTube

อื่นๆ

เมนู