โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สู่ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

     ตำบลตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลที่ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม อย่างเช่นทำนาปี นาปรัง กล้าไม้หลายชนิด และพืชผักสวนครัว ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ ซึ่งชาวบ้านจะทำเป็นอาชีพเสริมเมื่อมีเวลาว่าง เนื่องจากวัตถุดิบสามารถหาได้จากในพื้นที่ของชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม

      ข้าพเจ้านายจิณณวัตร สุขเกษม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้รับมอบหมายงานประจำเดือน เมษายน 2564 ให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ตำบลยายแย้มวัฒนา ทางกลุ่มของตำบลยายแย้มได้นัดหมายการลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจวิถีชีวิตของคนในชุมชน ได้พบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือของคนในชุมชนที่หลากหลาย ที่โดดเด่น คือ ผ้าไหม เสื่อกก ผ้าไหมคือ ไหม ที่เกิดจากการเลี้ยงตัวไหมเอง ซึ่งปัจจุบันสามารถหาดูได้ยากในชุมชน เส้นไหมที่ได้นั้นจะนำมาผ่านกระบวนการย้อมสีที่เกิดจากธรรมชาติ และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมตีนแดง ผ้าไหมจากสีธรรมชาติ ผ้าพันคอจากไหม เสื้อจากไหม เป็นต้น เสื่อกก มีความน่าสนใจจากการแปรรูป จากเสื่อกกธรรมดานำมาเพิ่มลายของสถานที่ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสื่อถึงวัฒนธรรม นำมาทำเป็น กระเป๋า หมอน ของชำร่วย เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่สนใจ ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน แต่ชาวบ้านยังขาดตลาดในการนำเสนอสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย

      จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางกลุ่มก็ได้จัดทำวีดีโอเพื่อเสนอให้เห็นภาพบรรยากาศจริงๆ ซึ่งจะเห็นว่าตำบลยายแย้มวัฒนา เป็นตำบลที่มีผลิตภัณฑ์น่าสนใจและน่าอยู่มาก ที่สำคัญต้องขอขอบคุณประชาชนชาวตำบลยายแย้มที่ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี เราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์เพื่อใช้ดำเนินงานตามแผนต่อไป ขอบคุณครับ

           

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู