ดิฉันนางสาวจตุพร อุตลา บัณฑิตจบใหม่ และทีมงาน ได้มีการรณรงค์และเชิญชวนประชาชนในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ในระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2564
จากผลการสำรวจพบว่าประชาชนในตำบลตะโกตาพิ มีผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ถึง ร้อยละ70 ดิฉัน และทีมงานจึงได้ประสานงานกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกตาพิ เพื่อที่จะเข้าไปรณรงค์และเชิญชวน ประชาชนในตำบลตะโกตาพิฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น และจากที่ได้สอบถามประชาชนในตำบลตะโกตาพิสาเหตุที่ไม่ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนพบว่ามีประเด็นเรื่องความกังวลและความรู้สึกต่อการฉีดวัคซีน โควิด-19 ในภาพรวมประชาชนในตำบลตะโกตาพิมีความกังวลใจเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่มีจำนวนผู้ป่วยและจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลังวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 2,000 ราย ส่งผลให้ประชาชนมีความกังวลถึงร้อยละ 97.8 และความรู้สึกอยากฉีดวัคซีนได้มีการเปลี่ยนแปลงความคิดตามสถานการณ์ซึ่งพบแนวโน้มที่ต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงตลกชื่อดังและมีจำนวนผู้เสียชีวิตเกิน 20 ราย ยิ่งเป็นความกังวลใจทำให้อยากฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น

สำหรับการเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้มี 7 ข้อแนะนำดังนี้
1) สองวันก่อนและหลังการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2) วันที่ฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3) ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งยกของหนัก
4) หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที
5) ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ดซ้ำได้ถ้าจำเป็นแต่ให้ห่าง6 ชั่วโมง ห้ามกินยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
6) การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือนและ
7) ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที

ขณะนี้ แม้ว่าประชาชนในตำบลตะโกตาพิจะมีความต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญ คือ การป้องกันตัวเองตามมาตรการ แต่จากที่ได้ลงสำรวจพื้นที่ ประชาชนในตำบลตะโกตาพิส่วนใหญ่มีการสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อไปในที่สาธารณะ ตรวจวัดไข้ก่อนเข้าออกในสถานที่ต่างๆ และล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ สำหรับพฤติกรรมสุขภาพที่ประชาชนในตำบลตะโกตาพิยังไม่ค่อยได้ปฏิบัติตามมาตรการ คือ การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม
นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชนในตำบลตะโกตาพิประเมินความเสี่ยงตนเองทุกวันว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่ทางราชการกำหนดหรือเลือกใช้การประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” ที่ช่วยคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 สู่ครอบครัว เพื่อนร่วมงานและชุมชน รวมถึงลดความรุนแรงหากมีความเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะนำไปสู่การรักษาหรือพบแพทย์ได้เร็วขึ้น

ภาพการทำงาน

อื่นๆ

เมนู