ข้าพเจ้านางสาวศิริวิมล ดิบประโคน ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบล ในส่วนของประชาชน ซึ่งได้ทำงานในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนพฤศจิกายนได้มีการจัดกิจกรรเสริมสร้างความดี/พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 9 หมู่บ้าน ของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน จากนั้นก็ได้จัดซื้อวัสดุพัฒนาสิ่งแวดล้อม และวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ตามความต้องการที่ได้สำรวจไว้

 

 

ดิฉันและทีมงาน U2T ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนวันลงพื้นที่ทางอาจารย์ประจำตำบลได้มีการนัดประชุมที่โรงเรียนบ้านโคกยาง เพื่ออธิบายรายละเอียดของการดำเนินกิจกระในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม และทางทีมงาน U2T ได้มีการประชุมผ่าน Application Line เพื่อทำการชี้แจงแบ่งหน้าที่กันในการทำงาน จากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชนในตำบลหินลาด ทั้ง 9 หมู่บ้าน โดยได้ทำการสอบถามทางผู้ใหญ่บ้านว่าต้องการวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชน รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จากนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันกับทางผู้ใหญ่บ้าน และนัดวันในการมอบวัสดุอุปกรณ์กับทางผู้ใหญ่บ้านไว้ด้วย ซึ่งส่วนมากวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาชุมชนที่ทางชุมชนทั้ง 9 หมู่ ต้องการ คือ จอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า กรรไกรตกแต่งกิ่งไม้ คราด เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนในช่วงเทศกาลประจำปี และช่วงวันสำคัญ ให้สะอาด สวยงาม ต่อมาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ทางชุมชนต้องการ คือ หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เมื่อทำการสำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านเสร็จแล้ว และได้นำวัสดุอุปกรณ์ขึ้นรถยนต์เพื่อทำการมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับทางผู้ใหญ่บ้าน เริ่มจากเดินทางไปบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ในการมอบของในแต่ละหมู่นั้นทางทีมงาน U2T ได้ช่วยกันนำวัสดุอุปกรณ์ลงจากรถยนต์ และได้ถ่ายภาพเก็บไว้

 

อื่นๆ

เมนู