ข้าพเจ้านายวรพงษ์ อ้วนเสมอ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์             ในเดือนมิถุนายนนี้สถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกครั้ง ประกอบกับนักเรียนใกล้เปิดเทอม                           ทางทีมงานตำบลบ้านกรวดได้เล็งเห็นปัญหานี้จึงได้มีกิจกรรมการทำความสะอาดโรงเรียนบ้านโคกยาง       ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสร้างสุขลักษณะที่ดี                                              และได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 ให้กับโรงเรียนอีกด้วย

 

กิจกรรมก็มีการกวาดพื้นล้างห้องน้ำ ตัดหญ้า เก็บขยะรอบโรงเรียน สอนทำ faceshild  แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ   เพื่อเคลียร์เชื้อโรคให้หมดไปป้องกันการระบาดในกลุ่มนักเรียนที่ภูมิคุ้มกันต่ำในรอดพ้นจากการติดเชื้อ             โควิด -19 และมีสถานที่เรียนที่สะอาดเหมาะแก่การเรียนการสอน

อื่นๆ

เมนู