ข้าพเจ้านางสาวศิริวิมล ดิบประโคน ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลในส่วนของภาคประชาชน ซึ่งได้ทำงานในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนธันวาคมได้มีการจัดกิจกรรม การเดินรณรงค์เเจกหน้ากากอนมัยกับเจลแอลกอฮอล์เเละการติดป้ายต้านภัยร้ายจากไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 9 หมู่บ้าน ของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการลงพื้นที่ ติดป้ายตามจุดระวังภัย โรงเรียน ห่อประชุมและจุดคัดกรองจุดต่างๆของแต่ละหมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

ดิฉันและทีมงาน U2T ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แลัะทางอาจารย์ประจำตำบลได้มีการนัดประชุมที่โรงเรียนบ้านโคกยาง ก่อนวันลงพื้นที่ดำเนินงานในครั้งนี้ อาจารย์ได้อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม และทางทีมงาน U2T ได้มีการประชุมผ่าน Application Line เพื่อทำการชี้แจงแบ่งหน้าที่กันในการทำงาน โดยการเเบ่งเป็น 2 วันในการดำเนินงานในครั่งนี้ จากนั้นได้ทำการสั่งทำป้ายไวนิวและการหาซื้อหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ เเละข้อมูลวิธีการป้องกันการติดเชื่อของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และในวันเเรกทางทีมงานได้เริ่มดำเนินการนำไปติดตามจุดรวมสายตาภายในทั้ง 9 หมู่บ้าน ของชุมชนในตำบลหินลาด และในวันที่สอง ข้าพเจ้าและทางทีมงานที่รับผิดชอบโครงการในครั่งนี้ ได้เริ่มเดินรณรงค์ อธิบาย เกี่ยวกับกิจกรรม ให้ความรู้เเนะนำแนวทางการป้องกันต่อโรคติดต่อไวรัส โคโคนา 2019 เเจกหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ เกี่ยวกับกิจกรรม ให้ความรู้เเนะนำแนวทางการป้องกันต่อโรคติดต่อไวรัส โคโคนา 2019เริ่มเดินรณรงจากบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เป็นหมู่สุดท้ายในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมรณรงค์ในครั่งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการเดินรณรงค์ทั้ง 9 หมู่บ้านในตำบลหินลาดครั้งนี้นั้นทางทีมงาน U2T ได้ช่วยกันเเจกจ่ายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ เเละอธิบายให้การเเนะนำ การป้องกันต่อโรคโคโรนา 2019 และได้ถ่ายภาพเก็บไว้

 

 

อื่นๆ

เมนู