การปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564  อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ปฎิบัติงานประจำโครงการทั้ง 18 คน ได้ทำการลงพื้นที่ เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการในเบื้องต้น และได้ทำการเลือกเอา 2 หมู่บ้านคือบ้านระกาใต้ และบ้านปทุมเมฆ เพื่อทำกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ส่วนการทำกิจกรรมทั้ง 2 หมู่บ้านนั้นเป็นการนำเอาเครื่องอุปโภค บริโภคไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์โควิดที่ยากลำบากในอีกทางหนึ่งด้วย การทำกิจกรรมของโครงการครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อต้องการจะทราบความต้องการของประชนชนที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการจะเริ่มสร้างขึ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้

       วันที่ 12 มิถุนายน 2564 อาจารย์ผู้รับผิดโครงการได้จัดประชุมกับผู้ว่าจ้างงานของโครงการ เพื่อวางแผนดำเนินการ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีแผนดำเนินการจัดสร้าง ให้ครบ 40 บ่อ  10 บ่อแรก จะจัดสร้างในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 โดย 2 บ่อแรกจะสร้างที่บ้านผู้ใหญ่และบ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นบ่อสาธิต โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดสร้างธนาคารน้ำใต้ดินมาให้ความรู้กับผู้จ้างงานและประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้       

วัสดุอุปกรณ์ในการทำธนาคารน้ำ                                                                                                                               1.ท่อPVC ขนาดประมาณ 2 นิ้ว ยาวประมาณ 2 เมตร      2. ล้อรถยนต์เก่า3-4อัน                                                       3. เศษหิน,อิฐที่ทุบทิ้งนำมาใช้ได้                             4. ขวดน้ำพลาสติก,ขวดแก้ว                                                 5. ผ้ามุ้งเขียว                                                                                                                                   

ขั้นตอนวิธีการทำ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด                                                                                                                                1.หาพื้นที่ในสวนที่น้ำชอบขัง หรือพื้นที่ในบ้านตามแนวชายคาบ้านตามแนวที่เป็นจุดรองรับน้ำฝน   2.ขุดหลุมให้เป็นทรงครก ปากหลุมกว้างก้นหลุมเล็กกว่าเล็กน้อย ลึกประมาณ 1.20-2 เมตร ความกว้างของปากหลุมประมาณ1เมตรหรือ1.20เมตร   3. ก้นหลุมให้ขุดลงอีกกว้างประมาณ20เซนติเมตรลึกประมาณ10เซนติเมตร แล้วใช้ก้อนหินวางจนเต็มหลุม 

ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน                                                                                                                                                 1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น    2.ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา   3. แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง  4. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

Tags:

อื่นๆ

เมนู