1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและการป้องกันโควิด19 ชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและการป้องกันโควิด19 ชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ รักท้วม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องโรคและการป้องกันโควิด19 ในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการลงพื่นที่ข้าพเจ้าละทีมงานได้นำข้อมูล ความรู้เรื่อง ความเข้าใจเกียวกับโควิด19 ลงไปให้ความรู้แก่คนในชุมชนตำบลวังเหนือว่า โควิด19นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เกินขึ้นที่ใหนที่เป็นจุดแพร่ระบาดแรก ปัจจุบันมีคนติดแล้วกี่ราย ระยะการแพร่ระบาดมีกี่ระยะและประเทศไทยเข้าระยะที่เท่าใหร่แล้ว สายพันธุ์โควิดปัจจุบันมีกี่สายพันธ์แต่ละสายพันธ์มีความแตกต่างกันอย่างไร การแพรระบาดสามารถแพร่ระบาดได้ทางใดบ้าง อาการของโควิด19 มีอาการเป็นอย่างไรบ้าง การป้องกันโควิด19 เราสามารถป้องกันได้อย่างไร และภาวะแทรกซ้อนเมื่อเราติดเชื้อจะเป็นอย่างไร

จากการพูดคุยแรกเปลี่ยนความรู้กับคนในชุมชนเราก็จะทราบว่าคนในชุมชนมีความรู้เรื่องโควิด19 อยู่บ้างแล้ว แต่เราก็นำเอาข้อมูลหลายๆ ส่วนมานำเสนอเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนให้เข้าใจโควิด19 ให้มากขึ้น

อื่นๆ

เมนู