การระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนและทำให้หลายคนต้องตกงาน การเว้นระยะห่างทางสังคม และการอยู่บ้าน เป็นหลักสำคัญสองประการของมาตรการภาครัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ แรงงานอพยพ แรงงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น ที่ต้องประสบกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตก่อนการแพร่ระบาดของโควิด 19 นอกจากนี้ ถึงแม้ว่ากรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินมาตรการบางอย่างเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด 19 ในเรือนจำและลดความวิตกกังวลของผู้ต้องขังและญาติแล้วก็ตาม แต่ก็ยังพบข้อกังวลในสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดในเรือนจำ และความหนาแน่นของผู้ต้องขังในเรือนจำที่เกินกว่าความจุถึง 3 เท่า

จากสถาณการณ์ปัจจุบัน พวกเราชาว U2T จึงรวมกันรณรงค์การหยุดเชื่อเพื่อชาติ ลดการออกจากเคหะสถานณ์โดยไม่จำเป็น รณรงค์การเข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด และลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ป้ายรณรงค์ จากนั้นลงพื้นที่สำรวจผู้เข้ารับวัคซีนว่าหลังจากรับวัคซีนแล้ว มีผลข้างเคียงใดบ้าง และมีการเตรียมตัวยังไงก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยปรชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนบอกว่า ไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงใดๆ มีเพลียแค่เพลียๆเท่านั้น พอนอนพักสักหน่อยก็หายเป็นปกติ และบอกว่าอีกว่ามั่นใจในตัววัคซีนที่ฉีด ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วได้เชิญชวญผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข้ามารับการซีนวัคซีนกันทุกคน

อื่นๆ

เมนู