กระผมนายสมณัฐ พิกุล ได้ลงพื้นร่วมกับกลุ่ม และหน่วยงานอาสาสมัครหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลเขาดินเหนือ ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโตวิด 19 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวนผู้ติดเชื้อจากโควิด 19 ในประเทศของเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อ และผู้เสียจากโรคนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยเชื้อที่พบนั้นมีหลายสายพันธุ์ เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จากสถานการณ์หลายๆอย่างในประเทศ ทำให้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนออกมาช่วยกันรณรงค์หยุดเชื่อเพื่อชาติโดยการไม่ออกจากเคหะสถานณ์ถ้าไม่จำเป็น และยังรณรงค์การลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ที่ทั้งภาครัฐ และเอกชนนั้นนำเข้ามาเพื่อให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน

กระผมชาว U2T สู้ภัยโควิด ( U2T COVID-19 week ) จึงเข้าร่วมกับทีมผู้นำชุมชน และทีมงาน อสม. ลงพื้นที่ มอบป้ายรณรงค์ เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และหน้ากากอนามัย แกผู้รับมอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จุดคัดกรองหมู่บ้าน และมีเดินรณรงค์ในเรื่องการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 พร้อมทั้งสัมภาษท์ผู้เข้ารับวัคซีน เป็นเข็มที่ 2 ว่าก่อนไปรับวัคซีนนั้นมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? และมีผลข้างเคียงอะไรไหม? หลังจากเข้ารับการวัคซีนแล้ว ในส่วนตัวกระผมนั้นอยากจะขอเชิญชวนให้พี่ๆ ป้า น้า อา ทุกคนทุกท่าน ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิดกันทุกคน เพื่อตัวเราเองและคนที่เรารัก..

อื่นๆ

เมนู