ปัจจุบันสถานการณ์สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาด้านสุขภาพจิต  นอกจากนี้ปัญหาทางสังคมเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่เริ่มพบมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน หรือแม้กระทั่งผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้  หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น

พวกเราชาว U2T สู้ภัยโควิด ( U2T COVID-19 week ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้ทำการลงพื้นที่รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในชุมชน ได้มอบป้ายรณรงค์ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย โดยมีกลุ่ม ผู้นำชุมชน และ อสม. เป็นผู้รับมอบ

 

 

จากนั้นได้ทำการลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มที่เข้ารับวัคซีนแล้ว ได้สอบถามถึงความรู้สึกหลังการฉีดและผลข้างเคียงจากการฉีด รวมไปถึงการเตรียมก่อนไปรับการฉีดวัคซีน ประชาชนกล่าวว่า ไม่มีผลข้างที่รุ่นแรง มีเพียงอาการเพลียนิดหน่อยเท่านั้น ในส่วนการเตรียมตัวนั้น ปฏิบัติตัวตามที่กระทรวงสาธารณสุขและนำ เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มกาแฟ ไม่วิตก

ประชาชนผู้รับวัคซีนแล้ว ขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน ให้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนกัน ส่วนพวกเราชาว U2T ก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาลงทะเบียนรับวัคซีนกันเยอะๆนะคะ

อื่นๆ

เมนู