ข้าพเจ้า นางสาววรรณิศา เผ่าพันธ์ ประเภท กพร. ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
หลักสูตร : MS01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายกิติพงษ์ พรบุญ ปลัดอำเภอ  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3  ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายอำเภอกระสัง ปลัดฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม และปลัดฝ่ายปกครอง ได้ลงพื้นที่ประเมินผู้ใหญ่บ้าน ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายกิติพงษ์ พรบุญ ปลัดอำเภอ ได้ลงพื้นที่ประเมินผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ประเมินผู้ใหญ่บ้าน  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ลงรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ออกเลขทะเบียนส่ง ติดตามเอกสารในระบบของหน่วยงาน

จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นปฏิบัติงานพร้อมกับหน่วยงานสิ่งที่ได้เห็นคือ ในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา ในทุกพื้นที่ ทุกหน่วยงานมีมาตรการการป้องกันที่ดี มีอสม. คอยดูแลตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี

MS01(2)โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและเพิ่มความชื้นให้แก่ดิน บ้านระกาใต้ เดือนธันวาคม – Youtube

 

อื่นๆ

เมนู