บ้านเมืองดู่ ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพทอผ้า ที่น่าสนใจ คือ แม้จะมีการรวมกลุ่มไม่มากและไม่นานเท่าไหร่ แต่มีออร์เดอร์มากจนพี่อ้อมคนประสานงานบอกว่า จะทอใส่เองยังไม่สามารถทำได้เลย เขาทำกันอย่างไร

จากการพูดคุย  พี่อ้อมบอกว่าสมัยก่อนก็ทำงานอยู่กรุงเทพแต่ภายหลังมีเหตุให้ย้ายกลับมาอยู่บ้านที่บ้านเมืองดู่ ตำบลเมืองฝาง  พอกลับมาแล้วด้วยความชอบส่วนตัวที่เห็นการทอผ้ามาตั้งแต่เด็ก ๆ ก็เลยชักชวนคนในหมู่บ้านเดียวกันและหมู่บ้านใกล้เคียงที่อยู่ในโซนเดียวกัน มารวมกลุ่มกันทอผ้า  โดยจัดให้มาทำงานด้วยกันที่ศาลาบ้านเมืองดู่  โดยพี่อ้อมจะไปซื้อด้ายจากร้านฮะหลีในตัวจังหวัดบุรีรัมย์มา  หลังจากการทอผ้าจนเห็นลายผ้าแล้ว ก็จะทำการถ่ายรูปผลงานขึ้นเฟซ เพื่อประกาศขาย  ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มทอผ้าได้เป็นอย่างดี พี่อ้อมบอกว่าออรเดอร์เยอะมากจริง ๆ กระทั่งจะทอใส่เป็นของตัวเองยังไม่สามารถทำได้

การรวมกลุ่มการทอผ้าที่นี่ นอกจากจะสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการรวมกลุ่มทางสังคมที่ทำให้คนในหมู่บ้านมีความใกล้ชิดกัน และยังเป็นกลุ่มที่ประสานงานในเรื่องอื่น ๆ กระจายข่าวต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ ของตำบลเมืองฝางได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

เขียนโดย นางสาวสุฑามนต์ อะรัญ

อื่นๆ

เมนู