ข้าพเจ้า นางสาวจุไรรัตน์ บัญดิษรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

หลักสูตร ID:10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ตามการจัดรูปแบบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) ได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ทั่วประเทศเข้ามาดำเนินการโดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ทำงานประสานและร่วมงานกับจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆมากมาย เพื่อให้การทำงานบูรณาการนี้ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถนำไปสู่การลดความยากจน ช่วยพัฒนาสินค้าบริการชุมชน การส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน และการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

       เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักลักษณ์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์/สินค้า (กลุ่มสบู่สมุนไพร) โดยได้วิทยากรที่มีความรู้ทั้งสองท่าน คือ อาจารย์วิชัย   เกษอรุณศรี และ อาจารย์ ดร. ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล ได้เข้ามาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาชิกในชุมชนชาวบ้านกระสังทั้ง 4 หมู่ โดยหัวข้อการบรรยายมีชื่อว่า”ขั้นตอนการออกแบบแบบพิมพ์สบู่สมุนไพรและวิธีการทำแบบพิมพ์สบู่สมุนไพร” การออกแบบเป็นการใช้ดินน้ำมันไร้สารพิษปั้นเป็นแบบจำลองแบบหล่อสบู่ สมาชิกในชุมชนทุกคนต่างมีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบปั้นดินน้ำมันในรูปแบบที่ตนเองสนใจ ไม่ว่าจะเป็น รูปดอกไม้และผลไม้ต่างๆ ซึ่งสมาชิกในชุมชนทุกคนต่างสนุกกับการทำกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

       ในส่วนการจัดอบรมครั้งที่ 2 ได้จัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 มีหัวข้อการบรรยายชื่อว่า”การอบรมเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่สมุนไพรให้เกิดประสิทธิภาพ” ทีมงานจึงเตรียมการจัดหาแบบพิมพ์สบู่ลวดลายดอกไม้ที่ได้มาจากแนวคิดสร้างสรรค์และความต้องการของสมาชิกในชุมชน เพื่อนำมาทดสอบเป็นแบบและลงมือทำผลิตภัณฑ์สบู่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นการทดสอบว่าแบบพิมพ์สบู่ที่ออกแบบมาจะสามารถสร้างมูลค่าให้ชุมชนได้หรือไม่ โดยการอบรมครั้งนี้ได้เชิญ คุณภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วนิษ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน วิทยากรท่านนี้ มีความชำนาญด้านการทำสบู่เป็นอย่างมาก ท่านได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่ที่หลากหลาย เช่น การทำสบู่ใส การทำสบู่ขุ่น และการทำสบู่สองชั้น จากที่ข้าพเจ้าได้เข้าฟังการอบรมด้วยแล้ว จึงสรุปการอบรมวิธีการทำสบู่ได้ดังนี้

           สบู่ที่เราได้ทำมี 2 ชนิดค่ะ ได้แก่
   1.สบู่ก้อนขุ่น – เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ที่รู้จักกันดี และใช้กันมานาน มีลักษณะเป็นก้อนแข็งสีขาวขุ่น หรือสีต่าง ๆ ตามสีของสารเติมแต่ง
   2.สบู่ก้อนใส – สบู่ที่มีลักษณะก้อนใส ตามสัดส่วนของกลีเซอรีนที่ผสม ก้อนสบู่จะมีลักษณะอ่อนกว่าสบู่ก้อนขุ่น สบู่ชนิดนี้จะให้ฟองค่อนข้างน้อยกว่าสบู่ก้อนขุ่น เพราะมีส่วนผสมของกลีเซอรีนเป็นส่วนใหญ่

       ในการจัดอบรมท่านวิทยากรได้สอนการทำสบู่ 3 ชนิด มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

1.สบู่แบบก้อนขุ่น สบู่มะขาม+ขมิ้น

                        ส่วนผสมและอุปกรณ์
1.กลีเซอรีนแบบขุ่น 1 กิโลกรัม
2.หัวน้ำหอมกลิ่นมะขาม 10-20 มล. (จะไม่ใส่กลิ่นขมิ้นเนื่องจากขมิ้นจะมีกลิ่นในตัวแล้ว)
3.ผงขมิ้น 15 มล.
4.น้ำมะขามเข้มข้นที่บดละลายน้ำร้อนแล้ว 15 มล.
5.หม้อสแตนเลส,เตาไฟฟ้า,ตาชั่ง, ไม้พาย,แม่พิมพ์, ถ้วยตวง, ขวดสเปรย์ที่บรรจุแอลกอฮอล์แล้ว
6.ถาดสำหรับใส่สบู่

                    วิธีการทำสบู่ มะขาม+ขมิ้น
1.นำเนื้อมะขามผสมน้ำร้อนเล็กน้อยบดคั้นเอาแต่น้ำข้นกรองเอากากทิ้ง
2.นำผงขมิ้นผสมกับน้ำร้อนเล็กน้อยคนจนผงขมิ้นละลาย
3.ละลายกลีเซอรีนลงในหม้อเล็ก ตัดชิ้นส่วนของกลีเซอรีน หั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อให้ละลายง่ายขึ้น ใส่กลีเซอรีนชิ้นเล็กลงหม้อสองชั้น เติมน้ำลงไปในหม้อกลางแล้วอุ่นด้วยไฟกลางจนกว่ากลีเซอรีนจะละลายทั้งหมด และห้ามคนกลีเซอรีนบ่อยครั้ง เพราะจะทำให้เกิดฟอง
4.เมื่อกลีเซอรีนละลายแล้ว ให้ยกขึ้นจากหม้อชั้นแรก แล้วผสมด้วย น้ำมะขามและน้ำขมิ้นที่เตรียมไว้ คนจนส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อสีเดียวกัน
5.แต่งกลิ่นด้วยน้ำหอมกลิ่นมะขามและตามใจชอบแล้วคนส่วนผสมอีกรอบ
6.นำขวดสเปรย์ที่จุแอลกอฮอล์ล้างแผลงฉีดในแม่พิมพ์สบู่ ให้ปกคลุมส่วนที่จะเทกลีเซอรีนลงไปแอลกอฮฮล์ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดฟองอากาศที่จะเกิดในสบู่ ในขณะที่กำลังเย็นและแห้ง เพราะถ้าไม่ใช้แอลกอฮอล์ก็จะได้สบู่ที่มีฟองอากาศเป็นชั้น ๆ
7.เทสบู่ลงไปลงในพิมพ์ เทให้ถึงขอบแม่พิมพ์ ค่อย ๆ เทไม่เช่นนั้นสบู่อาจออกมารูปร่างแปลก ๆ ได้ หรือให้เทลงในกรวยเพื่อกรอกลงในขวดหรือเหยือกที่มีพวยยื่นออกมา ค่อยเทจากขวดลงไปในแม่พิมพ์สบู่ โดยต้องทำเร็ว ๆ แม้ว่าสบู่จะยังไม่เย็นตัวเกินไปก่อนที่จะเทลงแม่พิมพ์ ถ้าจำเป็นก็อยากให้อุ่นสบู่อีกครั้งก่อนเทลงพิมพ์ กลับไปอุ่นในหม้อสองชั้นหรือวางในไมโครเวฟเพื่อทำให้รินสบู่ลงได้ง่ายขึ้น
8.ฉีดแอลกอฮฮล์เพิ่มลงสบู่อีกครั้ง หลังจากที่เทสบู่ลงไปในแม่พิมพ์ ขณะที่สบู่ยังอยู่ใสสถานะของเหลวอยู่ วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดฟองอากาศในสบู่ด้านเรียบ
9.ปล่อยให้สบู่เย็นลง แกะสบู่ออกมา ทิ้งให้สบู่เย็นตัวแม่พิมพ์ 1-2 ชั่วโมง จนกว่าจะแข็งตัว แกะออกมาจากพิมพ์ด้วยการกลับด้านแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้สบู่จากกลีเซอรีนของคุณเอง ใช้นิ้วสามนิ้วดันแม่พิมพ์ด้านหลังเบา ๆ เก็บสบู่ไว้ในภาชนะที่ลมเข้าไม่ได้หรือแรพฟิล์มทันที

             

                   ประโยชน์ดีๆของมะขาม 

        มะขามเป็นสมุนไพรที่อยู่ติดบ้านและครัวเรือนไทยมานานตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากจะนำมาใช้ปรุงอาหารแล้ว ขมิ้นยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคได้ เพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินซี วิตามินอี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก และเกลือแร่ต่าง ๆ รวมไปถึงเส้นใย คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใส ผลัดเซลล์เก่าออกอย่างอ่อนโยน ลดการอักเสบของสิว และรักษาปัญหาโรคผิวหนังต่างๆ ได้ด้วย

ที่มา:https://www.soapvillages.com/product/18107-14171/

ประโยชน์ดีๆของขมิ้น

1.ช่วยให้ผิวพรรณนุ่มนวล ขาวผ่องใส แลดูเนียนขึ้น
2.ช่วยรักษาสิวเสี้ยน สิวอุดตัน และสิวผด ช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลง
3.มีสารต้านอนุมูลอิสระ ลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัย
4.ช่วยสมานแผลตามร่างกายให้หายเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการนำผงขมิ้นมาผสมกับน้ำแล้วทาลงบนบาดแผล
5.มีฤทธิ์ในการต่อต้านและฆ่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง

ที่มา:https://www.vogue.co.th/beauty/turmericskincare

                         2.สบู่ก้อนใส สบู่น้ำผึ้ง


                        ส่วนผสมและอุปกรณ์
1.กลีเซอรีน 1 กิโลกรัม
2.น้ำผึ้ง 15 มล.
3.สีผสมสมุนไพร สีส้มผสมสีเหลือง
4.หม้อสแตนเลส,ตาชั่ง, ไม้พาย,แม่พิมพ์, ถ้วยตวง,ขวดสเปรย์ที่บรรจุแอลกอฮอลล์แล้ว
5.ถาดสำหรับใส่สบู่

                             วิธีทำสบู่น้ำผึ้ง
1.ละลายกลีเซอรีนลงในหม้อเล็ก ตัดชิ้นส่วนของกลีเซอรีน หั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อให้ละลายง่ายขึ้น ใส่กลีเซอรีนชิ้นเล็กลงหม้อสองชั้น เติมน้ำลงไปในหม้อกลางแล้วอุ่นด้วยไฟกลางจนกว่ากลีเซอรีนจะละลายทั้งหมด และห้ามคนกลีเซอรีนบ่อยครั้ง เพราะจะทำให้เกิดฟอง
2.เมื่อกลีเซอรีนละลายแล้ว ยกขึ้นจากหม้อชั้นที่หนึ่ง ให้นำน้ำผึ้งและน้ำหอมสีผสมสีเหลือง+สีส้ม ลงผสมแล้วคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน
3.นำขวดสเปรย์ที่จุแอลกอฮอล์ล้างแผลงฉีดในแม่พิมพ์สบู่ ให้ปกคลุมส่วนที่จะเทกลีเซอรีนลงไปแอลกอฮฮล์ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดฟองอากาศที่จะเกิดในสบู่ ในขณะที่กำลังเย็นและแห้ง เพราะถ้าไม่ใช้แอลกอฮอล์ก็จะได้สบู่ที่มีฟองอากาศเป็นชั้น ๆ
4.เทสบู่ลงไปลงในพิมพ์ เทให้ถึงขอบแม่พิมพ์ ค่อย ๆ เทไม่เช่นนั้นสบู่อาจออกมารูปร่างแปลก ๆ ได้ หรือให้เทลงในกรวยเพื่อกรอกลงในขวดหรือเหยือกที่มีพวยยื่นออกมา ค่อยเทจากขวดลงไปในแม่พิมพ์สบู่ โดยต้องทำเร็ว ๆ แม้ว่าสบู่จะยังไม่เย็นตัวเกินไปก่อนที่จะเทลงแม่พิมพ์ ถ้าจำเป็นก็อยากให้อุ่นสบู่อีกครั้งก่อนเทลงพิมพ์ กลับไปอุ่นในหม้อสองชั้นหรือวางในไมโครเวฟเพื่อทำให้รินสบู่ลงได้ง่ายขึ้น
5.ฉีดแอลกอฮฮล์เพิ่มลงสบู่อีกครั้ง หลังจากที่เทสบู่ลงไปในแม่พิมพ์ ขณะที่สบู่ยังอยู่ใสสถานะของเหลวอยู่ วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดฟองอากาศในสบู่ด้านเรียบ
6.ปล่อยให้สบู่เย็นลง แกะสบู่ออกมา ทิ้งให้สบู่เย็นตัวแม่พิมพ์ 1-2 ชั่วโมง จนกว่าจะแข็งตัว แกะออกมาจากพิมพ์ด้วยการกลับด้านแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้สบู่จากกลีเซอรีนของคุณเอง ใช้นิ้วสามนิ้วดันแม่พิมพ์ด้านหลังเบา ๆ เก็บสบู่ไว้ในภาชนะที่ลมเข้าไม่ได้หรือแรพฟิล์มทันที

                 

                     ประโยชน์ดีๆจากน้ำผึ้ง
      น้ำผึ้งมีสารที่ช่วยบำรุงผิว เช่น สารแอนตี้ออกซิแดนท์ หรือสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์ ชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย ช่วยป้องกันผิวจากการถูกทำลายด้วยแสงแดด และยังเป็นแหล่งเก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิวมีความเนียนนุ่มอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ

           สรรพคุณของน้ำผึ้งสำหรับผิวพรรณ
1.ช่วยเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกาย
2.มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอวัย
3.ช่วยลด และป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัย
4.ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส ดูมีน้ำมีนวลเป็นธรรมชาติ
5.ช่วยบำรุงรักษาผิวหน้าที่แห้งแตกลอกเป็นขุย
6.ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV และช่วยเสริมสร้างเซลล์ผิวหนัง
7.ช่วยลดสิวเสี้ยน สิวอุดตันบนใบหน้า
8.ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และต่อต้านจุลินทรีย์

ที่มา:https://www.suphabeefarm.com/uncategorized/สบู่น้ำผึ้ง-ผิวสะอาด

3.การทำสบู่แบบแยกชั้น (จะใช้สบู่ใสน้ำผึ้งที่ผสมไว้แล้วข้างต้น)

1.ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ลงบนแม่พิมพ์เพื่อไม่ให้สบู่เกิดฟองอากาศ
2.นำสบู่แบบที่ต้องการที่ได้ทำสำเร็จแล้ว นำมาวางในแบบแม่พิมพ์ เพื่อวางเป็นฐานชั้นแรก (สบู่ชั้นแรกแนะนำให้ใช้สบู่แบบขุ่นที่มีสีสันชัด โดดเด่น เพราะเมื่อหยอดชั้นที่สองลงไป จะทำให้เห็นชั้นแรกชัดเจนและสวยงาม)
3.ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์บนสบู่ชั้นแรก เพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศในการหยอดสบู่ชั้นที่สอง
4.นำสบู่ใสน้ำผึ้งที่ผสมไว้แล้วข้างต้น หยอดตามลงเสมอเทจนถึงขอบแม่พิมพ์
5.ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์บนสบู่ เพื่อไล่ฟองไม่ให้เกิดฟองอากาศ
6.ปล่อยสบู่ให้แข็งตัวทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง จึงใช้นิ้วสามนิ้วดันแม่พิมพ์ด้านหลังเบา ๆ เก็บสบู่ไว้ในภาชนะที่ลมเข้าไม่ได้หรือแรพฟิล์มทันที

     ในการทำสบู่เรายังมีเทคนิคดีๆและข้อควรระวังในการทำสบู่มาฝากด้วยนะคะ
1. ขณะที่ทำการผลิตสบู่ควรสวมถุงมือยางและรองเท้า หากใส่เสื้อผ้าปกปิดผิวหนังได้มากที่สุดจะเป็นการดี ใส่ผ้าปิดจมูกหรือว่าตาก็จะดีมาก
2. . ควรหลีกเลี่ยงการทำสบู่ในช่วงฝนตก เพราะ จะทำให้สบู่ขึ้นเหงื่อได้
3.การหลอมสบู่ให้ใช้วิธีตุ๋น หรือ ใช้หม้อสองชั้น เท่านั้น ห้ามใช้วิธีต้มโดยตรงกับไฟ เพราะ จะทำให้สบู่เหลือง
4.เมื่อทำสบู่เสร๊จแล้วให้ แรพฟิล์มยืด ทันที เพื่อกันความชื้นเข้ามาในตัวสบู่
5.การใช่แอลกอฮอล์ฉีดในแม่พิมพ์และหลังจากการเทสบู่ทันที จะช่วยให้สบู่ไม่เกิดฟองอากาศ
6.การตุ๋นกลีเซอรีน ห้ามคนบ่อยๆ จะทำให้กลีเซอรีนเป็นฟองอากาศ
มา
7.ฟิล์มแรพสบู่ ควรใช้อยู่ที่ 16 ไมครอน เพราะจะทำให้ไม่ขาดง่ายหนากว่า กันความชื้นได้ดี การแพ็คสบู่ออกมาสวยงาม

       การอบรมทั้งหมดในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อชุมชนและทีมงานเป็นอย่างมาก ผลที่ได้ในการอบรมและลงมือทำจะสามารถนำไปยกระดับชุมชนในอนาคตข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

แบบทดสอบประจำบทความ

          https://forms.gle/SqA9CRrDReYyg6Ni7

อื่นๆ

เมนู