1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. การตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าไหมของชาวบ้านตำบลสวายจีกและการส่งมอบของอุปโภคบริโภคให้แกผู้ที่ประสบภัยโควิช 19 ของตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าไหมของชาวบ้านตำบลสวายจีกและการส่งมอบของอุปโภคบริโภคให้แกผู้ที่ประสบภัยโควิช 19 ของตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาว คำนวน เพาะพูน ประเภทประชาชนทั่วไปได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านสวายจีกหมู่ 14ตำบลสวายจีก  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านในบ้านสวายจีกมีการตัดเย็บผ้าสุภาพบุรุษจากผ้าไหมเพื่อเป็นรายได้แก่ชุมชนของตนเองชาวบ้านได้ความรู้จากตรงนี้และมีรายได้ในส่วนนี้เพื่อเลี้ยงครอบครัวของตนเอง บางคนเอามาทำเป็นอาชีพอาชีพหลักของตนเอง

ผ้า 1 ผืนชาวบ้านบอกว่าสามารถตัดเสื้อได้ตัวนึงซึ่งมีมูลค่าที่พอสมควรและเป็นรายได้อย่างดีให้แก่ชาวบ้าน

และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมคณะสมาชิกตำบลสวายจีกได้ลงพื้นที่ไปส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย covid 19 ให้หมู่ 9ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านน่ารักมากและดีใจที่ได้รับสิ่งของจากคณะสมาชิกทุกท่านที่ส่งมอบให้กำลังใจให้แก่ชาวบ้าน

 

อื่นๆ

เมนู