ข้าพเจ้านางสาวญานิศา กรุงกลาง ประเภทประชาชน AG 30-2 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

     วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่พร้อมทีมงานและคณะอาจารย์และคนในตำบลดอนกอกเพื่อประชุมวางแผนและ ดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าไหมให้เป็นสินค้า OTOP ของตำบลดอนกอกทางอาจารย์ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมในการออกแบบและการตัดเย็บการเพิ่มมูลค่า ให้กับผ้าไหมและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจากการประชุมครั้งนี้ทางคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งประชาชนตำบลดอนกอกได้สรุปว่าจะทำกระเป๋าสตางค์จากผ้าไหมให้เป็นสินค้า OTOP ของตำบลดอนกอก

-จักรเย็บผ้า
-จักรโพ้ง
-กรรไกร กาว ไม้บรรทัด เข็มหมุด ด้าย ชอล์ก
-ผ้าเคมีแข็ง ผ้าแก้ว ผ้ากาว ฟองน้ำ ผ้าเคมีแข็ง ฟองน้ำ
-ใยสังเคราะห์ (สำหรับใส่ในหูกระเป๋า)
-ซิป
-กระดาษสร้างแบบ
-วัสดุตกแต่งกระเป๋า เช่น กระดุม ลูกปัด
ขั้นตอนในการทำ
-เลือกเศษผ้าไหม โดยเลือกลวดลาย สีสันให้เหมาะสมกับรูปแบบกระเป๋าแต่ละชนิด
-ทำการสร้างแบบลงบนกระดาษสร้างแบบ และเขียนแบบแพทเทิร์นกระเป๋าลงบนผืนผ้า
-ตัดผ้าไหมที่จะทำกระเป๋า และผ้าเคมีตามแบบที่สร้างไว้
-วางผ้าเคมีเข้ากับเศษผ้าไหม แล้วขีดเส้นด้วยชอล์กบนผืนผ้า และเย็บตามรอยที่ขีดไว้
-ตัดเย็บตามแบบ ใส่ซิป และตกแต่งใส่ลูกปัดตามแบบที่ต้องการ
-บรรจุใส่ถุง/บรรจุภัณฑ์
และนี่คือวิธีการทำกระเป๋าที่ทำจากผ้าไหมและจะเป็นสินค้า OTOP ของตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู