กิจกรรมการทำเจลล้างมือได้มีการร่วมกับชุมชนตำบลปราสาท สถานที่ที่ทำกิจกรรมคือหอประชุมเทศบาลตลาดนิคมปราสาท ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากนายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท กิจกรรมนี้จัดเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการดูเเลรักษาสุขอนามัยเเละป้องกันเชื้อโรคจากสิ่งที่สัมผัสในการใช้ชีวิตประจำวัน

หลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จได้มีการเเจกเจลเเละสเปรย์เเอลกอฮอล จากการทำกิจกรรม ในการทำกิจกรรมจะมีการให้ความรู้เเละวิธีการทำไปด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขเเละเสียงหัวเราะ

ทั้งนี้ในการทำกิจกรรมทุกครั้งจะมีการวัดอุณหภูมิเเละสวมใส่หน้ากากอนามัยเเละมีบริการเจลล้างมือประจำจุด เพื่อเเสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในการร่วมทำกิจกรรมทุกครั้ง เเละเกิดความปลอดภัยในการทำกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู