1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโนนสุวรรรณ ประจำเดือนธันวาคม (กลุ่มกพร.)

การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโนนสุวรรรณ ประจำเดือนธันวาคม (กลุ่มกพร.)

ข้าพเจ้า นางสาวปวีณา ฉกรรจ์ศิลป์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มกพร.)
การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม
ในส่วนการนำเข้าข้อมูลลงในระบบของกรมการปกครอง จะเป็นการรายงานทุกเดือนและทุกสัปดาห์
1. รายงานการไกล่เกลี่ยประจำเดือน
2. รายงานศปก.ปค ประจำสัปดาห์
3. รายงานการดำเนินการตาม “นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้

กิจกรรมต่างๆที่ทำ
                       

                                     จัดสถานที่กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

           

                                       กิจกรรมประชุมสัญจรตำบลทุ่งจังหัน

           

                                                   กิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎร

อื่นๆ

เมนู