ดิฉัน นางสาวกรรณิการ์ ปลายเนตร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ดูตัวอย่างครัวเรือนที่ได้สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ที่ทางอำเภอให้ผู้นำชุมชนทำให้ชาวบ้านดูเป็นตัวอย่าง ว่ามีประโยชน์ทางด้านการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกับดินอย่างไรบ้าง ที่ไปลงพื้นที่มาการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ส่งผลให้ดินชุ่มชื่น และทำให้ต้นไม้บริเวณพื้นที่ที่ทำอุดมสมบูรณ์

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ได้เข้าประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำตำบล และทีมงานเพื่อทำความเข้าใจและการดำเนินงานเพื่อเป็นขั้นเป็นตอน เกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่จะลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบติ และแนะนำชาวบ้านในครั้งต่อไปได้อย่างละเอียด และเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองม่วง หมู่ 10 เพื่อประสานงานกับครัวเรือนเพื่อแนะนำการทำธนาคารน้ำใต้ดิน สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับขุดธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และแนะนำการขุดบ่อว่ามีขนาดความสูง 1.50 เมตร และความกว้างของบ่อ 1 เมตร หรือความกว้างของบ่อให้ใหญ่กว่ายางรถที่เราหาไว้ได้ ซึ่งในเดือนมิถุนายนจะทำการขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 บ่อ ครัวเรือนผู้นำชุมชน 2 บ่อ และครัวเรือในชุมชนที่สนใจอีก 8 บ่อ ในการกับกับดูแลได้แบ่งการทำงานดังนี้ นักศึกษารับผิดชอบดูแลบ่อของผู้นำชุมชนจำนวน 2 บ่อ บัณฑิตจบใหม่รับผิดชอบดูแลบ่อของชาวบ้านที่สนใจจำนวน 5 บ่อ ประชาชนรับผิดชอบดูแลจำนวน 3 บ่อ

การดำเนินการขุดบ่อ

 

เดือนมิถุนายน

อื่นๆ

เมนู