นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่าน เกิดเหตุการณ์โคโรนา 19 หรือ โควิด 19 ระลอกที่ 3 ทำให้ชุมชนหมู่บ้านโคกเมืองป้องกัน และอาสาสมัครได้ตั้งจุดคัดกรองในการตรวจโควิดในชุมชน และป้องกันลดการแพร่กระจายโควิด ทำตามกฎระเบียบ มาตรการอย่างเคร่งครัด

 

ซึ่งวันที่ลงสำรวจพื้นที่ของชุมชนบ้านโคกเมือง ได้ข้อมูลกล่าว

จุดคัดกรองโควิด 19 ของชุมชนบ้านโคกเมือง ตั้งอยู่ที่ตลาดบ้านโคกเมือง หมู่ 9

ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจัดเวรผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลความเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นับจากที่โควิดกลับมารอบที่ 3 ของปี 2564 ทำให้ผู้คนในชุมชนบ้านโคกเมืองขาดรายได้ ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ แหล่งท่องปราสาทเมืองต่ำ เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดอย่างร้ายแรง จึงทำให้เกิดบรรยากาศความเงียบสงัดในชุมชน

นอกจากนี้โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำยังทำการเรียนการสอนล่าช้ากว่าปกติ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ล่าช้า ต้องเกิดการควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนทุกครั้งที่เรียนหนังสือ เพื่อปลอดโรคให้กับบุคลากราและนักเรียนในโรงเรียน

 

 

 

ณ เดือนมิถุนายน อาจารย์และทีมงานได้จัดโครงการป้องกันและอบรมความรู้เกี่ยวกับเชื้อ

โคโรน่า 19 ที่โรงเรียนบ้านจระเข้มาก ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา และนักเรียน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้พวกเขาได้รู้วิธีป้องกันตนเองจากเชื้อโคโรน่า 19 และปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค ซึ่งส่งผลดีทั้งตนเองและผู้อื่น การปฏิบัติตัวและเตรียมรับมือกับเชื้อโควิด 19 ปฏิบัติตัวได้ดังนี้

  1. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์และสบู่
  2. รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
  3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ข้างนอก

 

 

อื่นๆ

เมนู