ข้าพเจ้านางสาวศิริโสภา ยืนยาว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่4 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้รณรงค์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ให้กับคนในชุมชนตำบลจันทบเพชรร่วมกับทีมงาน และมีทีมงาน อสม. เข้ามาให้ความร่วมมือด้วยเป็นอย่างดี

ในส่วนของกิจกรรมนั้นคือการเดินรณรงค์และพูดคุยสอบถามชาวบ้านในชุมชนถึงความเห็นด้านการฉีดวัคซีน และสอบถามว่ามีบุคคลใดลงชื่อในกรที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนบ้าง ในการพูดคุยกับชาวบ้านส่วนมากมีความต้องการที่จะฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิค-19 แต่ก็มีบางส่วนที่ยังกลัว ยังไม่มั่นใจกับตัวยาที่จะฉีด ดังนั้นทางทีมงานร่วมกับ อสม. ร่วมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับคนในชุมชน

รูปภาพการเดินรณรงค์

ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ มียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน พักผ่อนให้เพียงพอ
หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ดื่มน้ำให้เพียงพอ งดครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารให้เรียบร้อย หากมียารักษาโรคประจำตัวก็ให้รับประทานได้เลย ถ้าใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน สำหรับผู้ป่วยที่ทานยากลุ่ม Warfarin และไม่มีประวัติการรักษาหรือมีผล INR ที่โรงพยาบาลรามคำแหง ภายใน 1 เดือน ก่อนวันฉีดวัคซีน กรุณานำผล INR มาแจ้งด้วยตัวท่านเอง (ถ้าไม่สามารถระบุผล INR ได้ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกการฉีดวัคซีนของท่าน) ฉีดวัคซีน COVID-19 ห่างจากการฉีดวัคซีนอื่น 4 สัปดาห์ กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาลของดการฉีดวัคซีนเป็นต้น

ข้าพเจ้าแลัทีมงานขอเชิญชวนทุกท่านเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโควิค19 เพื่อตัวท่านและบุคคลที่ท่านรักแต่อย่างไรก็ตามหากท่านได้รับการฉีดแล้ว ก็ยังคงต้องทำตามมาตรการเช่นเดิม รักษาระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนรับประทานอาหารเป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู