ดิฉันนางสาวธนนันท์ ปานเด ประเภทนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการศึกษาสินค้าที่ยกระดับแค่แก่ชุมชนและสามารถหารายได้แก่ชุมชนก็คือสินค้า OTOP ประจำตำบลเขาดินเหนือ ซึ่งความหมายของสินค้าOTOPคืออะไรและสินค้าประจำตำบลของเรามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

 

OTOP คืออะไร

 

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกย่อว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่นแต่ละตำบลโดยได้รับแรงบันดาลใจมากจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ที่ประสบความสำเร็จของญี่ปุ่น โครงการโอทอปกระตุ้นให้ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการตลาด เลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาหนึ่งชิ้นจากแต่ละตำบลมาประทับตราว่า “ผลิตภัณฑ์โอทอป” และจัดหาเวทีในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์โอทอปครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมไปถึงงานหัตถกรรม ฝ้ายและผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับแฟชั่น ของใช้ในครัวเรือนและอาหาร หลังจากรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549โครงการโอทอปได้ถูกยกเลิกไป ก่อนจะได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งแต่เปลี่ยนชื่อใหม่

ปรัชญา
         “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
                 สินค้า OTOP ประจำตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์ ก็จะมีหลายรายการด้วยเช่นกัน

1)   การท่อผ้าไหม

จัดทำที่หมู่ที่ 9 บ้านประดู่ ซึ่งเป็นผลงานชิ้นโดดเด่นและ  ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว
โครงการยกระดับ OTOP จังหวัดบุรีรัมย์

   

2) หัตถกรรมไม้มะพร้าว

เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านหมู่ที่9  การทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการยกย่อง
เป็นสินค้าOTOPประจำตำบลเขาดินเหนือ และ เป็นสินค้าหมู่บ้าน ณ วัตรวิธีบ้านประดู่ หมู่ 9

    

และยังมีสิ้นค้าอื่นๆอีกเช่น การทำตะเกียบ การเย็บกระเป๋า ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลหรือ ไม้มะพร้าว และยังมีสินค้ามากมายที่น่าสนใจของหมู่บ้านเขาดินเหนือที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย

วิดีโอประกอบประจำเดือนพฤษภาคม

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู