ข้าพเจ้า น.ส นริมล ปามุทา เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำตำบลโคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัย์  ลงพื้นที่ปฎิบัติประจำเดือนเมษายน  2564

ในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็น ช่วงที่มีปริมาณน้ำฝนมาก และมีลมพายุรุนเเรง ซึ่งเป็นช่วงฤดูการเพาะปลูกของชาวไร่มันสำปะหลัง จะได้ลงไร่ปลูกมันในช่วงฤดูการนี้ เพราะในพื้นที่เพาะปลูก จะมีความชื้นในดินมาก ทำให้การปลูกมันสำปะหลังเป็นไปได้ง่าย ไม่ต้องลำบากออกเเรงในการกดต้นมันสำปะหลังมากนัก และยังทำให้ต้นมันสำปะหลัง เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

เเต่ในทางด้านเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดนั้น เป็นช่วงที่เกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก เพราะในฤดูการนี้ที่มีฝนตกหนักและเกิดพายุรุนเเรง ทำให้ต้นข้าวโพด ทั้งที่กำลังจะเจริญเติบโต เเละกำลังออกผลผลิตได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก  บางเเปลงเสียหายทั้งแปลงบางแปลงก็เสียหายบางส่วน  ซ้ำยังมีโรคระบาดเกิดขึ้นในเเปลงข้าวโพด ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ข้าวโพดมีฟักที่ไม่สมบูรณ์ ออกเมล็ดไม่เต็มฟัก ราคาข้าวโพดตกต่ำ และนายทุนไม่รับซื้อข้าวโพดที่เป็นโรคจากเกษตรกร  เกษตรกรจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานเข้าช่วยเหลือ เยียวยาชาวเกษตรกรที่ประสบปัญหาใน ตำบลโคกมะม่วง

อีกทั้งอยากให้หาทางแก้ไขปัญหาข้าวโพดที่ล้นตลาด หรือสามารถนำมาแปรรูปข้าวโพดหวานที่นายทุนไม่มาเก็บให้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกให้ชาวไร่ ชาวสวนได้มีแนวทางในการจัดการผลผลิตต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู