ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์นั้น ทางนายอำเภอและหน่วยงานราชการต่างๆ        ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และห่วงใยประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการวัคซีนให้ประชาชน ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งสำรวจสถานที่กักตัว Local Quarantine  ประจำแต่ละตำบลไว้สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และมีการจัดเวรยามประจำสถานที่กักตัว
โดยศูนย์กักตัวของอำเภอโนนสุวรรณ มีดังนี้
1. ศูนย์ประสานงาน ต.โนนสุวรรณ
2. วัดโนนสุวรรณ
3. วัดโกรกแก้ว
4. หอประชุมทศ.โกรกแก้ว
5. โฮมสเตย์ บ้านซับสมบูรณ์
6. วัดสว่างโพธิ์ทิงวราราม
7.ศาลาประชาคมบ้านซับเจริญ
8. วัดป่าดอนเจริญ
9.วัดดอนสมบูรณ์

                

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู