การแปรรูป หมายถึง การเก็บรักษาอาหารหรือแปรรูปอาหารทำให้อยู่ได้นานโดยไม่บูดเสีย และผลของการถนอมอาหารจะช่วยยืดอายุอาหาร การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสี กลิ่น รส เนื้อ สัมผัส และ ยังคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้ การถนอมอาหารเป็นกระบวนการของการแปรรูป ด้วยวิธีหลายอย่าง ได้แก่ การดอง การแช่อิ่ม การตากแห้งและการเชื่อม เป็นต้น

การนำผลไม้ในชุมชนท้องถิ่นมาแปรรูป ไม่ว่าจะเป็น กระท้อน เเตงไทย มะขาม มะพร้าว กล้วยเเละอื่นๆอีกมากมายตามฤดูกาลนั้นๆ ปัจจัยการตลาดที่มีผลผลิตออกมามากจนล้นตลาด จนเกิดการเน่าเสียเเละจำหน่ายไม่ได้ การแปรรูปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการถนอมอาหารเเละยังเพิ่มผลกำไรจากการแปรรูปอยู่ในรูปแบบอาหารที่มีสภาพคงทนเก็บไว้ได้นาน

วิสาหกิจชุมชนบางกลุ่มมีการหมุนเวียนการแปรรูปจากผลไม้ต่างๆตามที่กล่าวไว้ ในเเต่ฤดูกาลจะมีการจำหน่ายที่เเตกต่างกัน การจำหน่ายสู่ผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ซ้ำ เป็นการดึงดูดลูกค้าให้มีความต้องการในสินค้านั้นๆอีกด้วย

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3M1T_6iGpGG_FYtd19xasJW2JbyhTsr-NI4I-vPR4gV1sR80cEzMbmPwA&v=4ZlY9wQ5rAU&feature=youtu.be

อื่นๆ

เมนู