ข้าพเจ้า นายกฤษฎา พรมประโคน ประเภท บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงาน ประจำสังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID06 : ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ลักษณะของโปรแกรม การตัดต่อวิดีโอ Adobe Premiere Pro
    เป็นซอฟแวร์โปรแกรมที่ใช้ในงานตัดต่อวิดีโอและบันทึกตัดต่อเสียงที่แพร่หลายที่สุด สามารถผลิตผลงานได้ในระดับมืออาชีพมีการทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก สามารถจับภาพและเสียงมาวาง (Drag & Drop) ลงบนไทม์ไลน์ (Time line) เคลื่อนย้ายได้อิสระโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่มีการสูญเสียของสัญญาณภาพและเสียง เพียงผู้ผลิตรายการ ต้องมีทักษะที่ดีในการใช้โปรแกรมกับความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น
    Adobe Permiere Pro เป็นโปรแกรม ที่ใช้ตัดต่อภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็น รวมไปถึงวิดีโอ แม้กระทั่งการทำงาน เกี่ยวกับเสียง ข้อความ หรือหากมีข้อมูลรูปภาพจากกล้อง ดิจิตอลอยู่แล้ว ก็สามารถนำภาพที่ได้ถ่ายไว้มาตัดต่อ เพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์สำหรับส่วนตัวได้ ความสามารถในการปรับและตรวจสอบค่าสี โทนสี ความสว่างและแสงเงา ของไฟล์วีดิโอได้มากขึ้น โดยสามารถแทนที่ค่าสีแล้วเปรียบเทียบกับไฟล์เดิมได้ในหน้าต่างเดียวกัน และยังสามารถตัดต่อเกี่ยวกับระบบเสียงได้มากขึ้นAdobe Premiere Pro เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเอ็ฟเฟ็ครูปแบบต่าง ๆให้กับเสียง อีกทั้งยังเพิ่มการปรับแต่งเสียง ในระบบ 5.1 Channel นอกจากนั้นยังสามารถสร้างเสียงคุณภาพสูงได้ด้วย Audio Mixer สนับสนุนการทำงานบนมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่น ๆAdobe Premiere Pro สามารถผลิตงานคุณภาพสูงได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างไฟล์คุณภาพ เช่น MPEG2 หรือแปลงไฟล์ให้ได้รูปแบบสื่อวีดิโอที่หลากหลาย คุณสมบัติต่างๆ

ทำความรู้จักกับเครื่องมือการใช้งานของโปรแกรม  Premiere Pro

ชื่อเครื่องมือ การทำงาน
Selection tool ใช้ในการเลือกคลิป และการย้ายคลิปต่างๆ ที่วางอยู่ในพาเนล Time Line
Track Select Tool ใช้ในการเลือกคลิปในลักษณะเดียวกับSelection Tool แต่จะต่างกันตรงที่ Track Selection Tool จะใช้เลือกทุกคลิปที่เรียงต่อกันในแทร็กเดียวกับรูปก่อนการเลือก ให้เราเลือกคลิปที่ต้องการ
Ripple Edit Tool ใช้ในการปรับความยาวในการแสดงคลิป โดยการลดหรือเพิ่มเฟรมเหมือนกับ Ripple Edit Tool แต่จะไม่มีผลกับเวลารวมในการแสดงคลิป เนื่องจากเราเพิ่มหรือลดความยาวเฟรมของคลิปหนึ่ง อีกคลิปหนึ่งที่อยู่ติดกันก็จะมีผลต่อการเพิ่มหรือลดเฟรมของคลิปที่อยู่ติดกันนั้นด้วย
Rate Stretch Tool
เป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับความเร็วในการแสดงคลิป โดยสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วให้แก่คลิปนั้นๆ โดยไม่มีการตัดช่วงเวลาของเฟรมออกไป เพียงแต่เพิ่มหรือลดความเร็วให้คลิปนั้นๆ
Razor Tool เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการในการตัดต่อวีดีโอ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดและต่อวีดีโอและออดิโอออกเป็นส่วนๆ แต่ถ้าคลิปวีดีโอของเรามีภาพและเสียงประกอบตั้งแต่แรก Razor Tool ก็จะทำการตัดทั้งภาพและเสียงออกไปพร้อมกัน
Slip Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลื่อนฉากในคลิป โดยจะเป็นการขยับเฟรมที่ซ่อนไว้ให้แสดงออกมา โดยการใช้ Slip Tool นั้น จะไม่มีผลต่อความเร็ว และคลิปข้างเคียง
Slide Tool ใช้ในการปรับความยาวของคลิปรอบข้าง โดยจะมีผลกับคลิปที่อยู่ด้านข้างทั้งซ้ายและขวา แต่จะไม่มีผลกับคลิปของตัวเอง

ลำดับขั้นตอนของงานตัดต่อ

 • วางแผน คือ การเตรียมการท างานว่ามีขั้นตอนใดบ้าง เป็นการร่างแบบไว้ในกระดาษ Storyboard
  เพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนของงาน
 • เตรียมวัตถุดิบคือ การเตรียมไฟล์ข้อมูล เช่น ไฟล์วิดีโอ, ไฟล์ภาพ, ไฟล์เสียง เป็นต้น
 • ตัดต่อ คือ การน าข้อมูลที่เตรียมไว้มาตัดต่อเข้าด้วยกันตามที่วางแผนคือ ขั้นตอนการใช้โปรแกรมใน
  การตัดต่อนั่นเอง
 • ประมวลผล คือ การประมวลผล (Render) เพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์อยู่ในรูปไฟล์วิดีโอ พร้อมที่จะ
  ใช้งานด้วยโปรแกรมแสดงผลวิดีโออื่นๆ
 • ส่งออก คือ การน าวิดีโอที่ตัดต่อและประมวลผลเสร็จสมบูรณ์แล้วไปใช้งาน เช่น เผยแพร่ทาง
  อินเทอร์เน็ต, หรือออกอากาศไปยังสถานีโทรทัศน์ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู