ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ 2564 ที่ผ่านมาข้าพเจ้าและทีมงานผู้ได้รับมอบหมายดูแล ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ใน ต.ศรีสว่างเพื่อร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี ในช่วงการทำกิจกรรมก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ลงมือช่วยกันคนละไม้คนละมือ จึงทำให้กิจกรรมเสริมสร้างการทำความดีสำเร็จโดยเร็ว เพราะได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนและสมาชิกทีมงาน ต.ศรีสว่าง ด้วยความสามัคคี ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้การปฏิบัติงานราบรื่นไปได้ด้วยดี

 

ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2564 สมาชิกทีงาน ต.ศรีสว่างได้ประชุม(ออนไลน์ผ่าน google meet) เรื่องการเก็บข้อมูลเพิ่มเติ่มทั้ง 11 หมวด ภายใน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมทั้งอาจารย์ก็ได้สอนวิธีการกรอกข้อมูลแล้วิธีการเข้าสู่ระบบ ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 60 นาที จึงได้ข้อสรุปและได้ทำความเข้าใจกับระบบการเก็บข้อมูลอย่างถี่ถ้วน และรอลงไปเก็บข้อมูลหลังสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดลดลง

ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย พกเจลเอลกอฮอล์กันด้วยนะคะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู