1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. กิจกรรม U2T Covid week ป้องกันโควิด และกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนวัฒนธรรมของชุมชน

กิจกรรม U2T Covid week ป้องกันโควิด และกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนวัฒนธรรมของชุมชน

ดิฉันนางสาวดลพร ท่าประโคน ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พวกเราได้ลงพื้นที่จัดกิจจรรม u2t covid week ป้องกันโควิด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ ป้องกันโควิด และทำความสะอาดสถานที่จุดเสี่ยงใช้งานร่วมกัน การจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ จัดหารอุปกรณ์ เจล สเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค รวมไปถึงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

และในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 พวกเราได้จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การย้อมสีไม่ตก ทำให้สีสด ทำน้ำยา ผ้านุ่ม ผ้าหอม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู