ดิฉัน นางวาวสุทธิกานต์ ปานทอง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การปฎิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน

ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป้าหมายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านที่มีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อนัดวันเวลาที่จะลงไปทำธนาคารน้ำใต้ดิน และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมในการลงไปทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงในพื้นที่ เริ่มทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินของบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 จำนวน 14 หลุม ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในการขุดธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีมีชาวบ้านในพื้นที่สนใจที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินค่อนข้างมากค่ะ และเตรียมวางแผนเพื่อดำเนินงานต่อเนื่องในการลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ สำหรับการลงพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายนนี้สามารถดำเนินงานผ่านไปได้ด้วยดี ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ทำให้งานในเดือนนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 มีการระมัดระวัง เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

อื่นๆ

เมนู