ข้าพเจ้านางสาวมาริสา ขวัญทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดำเนินงานลงพื้น ณ บ้านหนองหว้า หมู่ที่11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่นาของ นางเฉลา อุตทา เพื่อทำการเก็บข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยได้ข้อมูลดังนี้

  • นำเศษอาหารจากครัวเรือนมาหมักประมาณ 10 วัน
  • นำมะกรูดหรือมะเฟืองมาทำน้ำหมัก
  • กากน้ำตาล

นำทั้งสามมาผสมรวมกัน แล้วหมักเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วจึงสามารถนำน้ำหมักไปฉีดพ่นเพื่อบำรุงพืชได้

ซึ่ง นางเฉลา อุตทา ใช้น้ำหมักในการเกษตรโดย ฉีดพ่นต้นข้าว มะม่วง และพืชต่างๆภายในสวนและนา การใช้น้ำหมักชีวภาพทำให้ได้ผลผลิตที่ดี ข้าวมีรสหวาน หอม และมีต้นทุนที่ต่ำ นอกจากนั้นในที่นาได้มีการปลูกมะม่วงประมาณ 100-200 ต้น เพื่อนำไปจำหน่ายที่จังหวัดสุรินทร์ โดยสายพันธุ์ที่ปลูก คือ เขียวเสวย น้ำดอกไม้ การะเกด อกร่อง และกะล่อน

การทำเกษตรอินทรีย์ ทำในพืชไม่มีสารพิษหรือสารเคมีตกค้าง ปลอดภัยในการบริโภค

อื่นๆ

เมนู