สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ วันแรกของการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาเดือนที่ผ่านมาการทำงานค่อยข้างเยอะนิดนึงมีทั้งนัดประชุมงานกับผู้ปฏิบัติงานในการเลือกพื้นที่หมู่บ้าน มีการร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ 23 พ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงงานเดือนมิถุนายนเดือนนี้การทำงานส่วนมากเน้นไปทางกิจกรรมป้องกันโควิดทั้งการรณรงค์ให้คนในชุมชนใส่หน้ากาก การรณรงค์ให้รับวัคซีนป้องกันโควิดและเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมามีกิจกรรมปลูกป่า

ที่บ้านหนองหว้า หมู่ 11

                   

ภาพการรณรงค์ป้องกันโควิด 19

 

ภาพกิจกรรมการปลูกป่า

ด้วยกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนแต่ผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายและเดือนนี้ก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการทำงานท่ามกลางโรคระบาดโควิดทั้งการประสานงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ขอบคุณครับ

 

อื่นๆ

เมนู