1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
  4. บทความการลงสำรวจพื้นที่เดือนที่ 3 NS 01 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ปัญหาโควิด-19 ระรอกใหม่

บทความการลงสำรวจพื้นที่เดือนที่ 3 NS 01 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ปัญหาโควิด-19 ระรอกใหม่

ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในวงศ์ใหญ่ที่เป็นสาเหตุของโรคทั้งในสัตว์และคน ในคนนั้น ไวรัสโคโรนาหลายสายพันธุ์ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) ไวรัสโคโรนาที่ค้นพบล่าสุดทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

จากการที่พวกเรากลุ่มนักศึกษาตำบลบ้านด่านกลุ่มที่ 1  ได้ลงทำการสำรวจพื้นที่ตำบลบ้านด่านและได้ทำการสำรวจข้อมูลจากชาวบ้านโดย แบบฟอร์ม 02 และพบว่าส่วนใหญ่ประชากรในชุมชนบ้านด่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และวิธีการดูแลตัวเองจากโรคโควิด-19 ส่วนในด้านการใช้ชีวิตประจำวันทุกคนยังมีการใช้ชีวิตประจำวันปกติ แต่ทุกคนจะมีการป้องกันตัวเองมากขึ้นคือสวมใส่หน้ากากอนามัย และทำการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอด และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมนุม ในด้านความรู้สึกและสภาพจิตใจผู้คนในชุมชน เกิดความหวาดระแวง วิตกกังวน เครียด รู้สึกไม่มั่นใจในการแก้ปัญหาในชีวิต และบางคนยังคงปรับตัวกับสถานการณ์การใช้ชีวิตยังไม่ได้ ทำไห้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบในหลายๆด้าน ในครอบครัวและชุมชน

แม้กิจกรรมทุกอย่างในชีวิตจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ทุกคนในชุมชนยังมีการทำกิจกรรมีการทำงานเหมือนเดิมแต่เพียงเปลี่ยนวิธีและรูปแบบเพื่อไห้เข้ากับสถานการณ์เพื่อไห้ผ่านไปด้วยดี และหากได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐมาไห้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 จะทำไห้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นและผ่านสถานการณ์ไปได้ด้วยดี

นายตะวัน  ศรีจันทร์ (ภาคนักศึกษา)

อื่นๆ

เมนู