ข้าพเจ้านางสาวพรชิตา พันธ์พงษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนนี้กลุ่มของพวกเราได้มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองเสม็ด โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ โดยกิจกรรมของเราได้มีการ ร่วมกันทำออกแบบเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ และร่วมกันคิดชื่อแบรนด์สินค้าที่เราจะพัฒนาได้ชื่อมาว่า กกศิลา ซึ่งเป็นชื่อที่ทุกคนร่วมกันโหวตในกิจกรรมที่ร่วมกันทำ เริ่มแรกก็ทำการแบ่งกลุ่มให้กับแม่ๆที่มาร่วมงานออกเป็นกลุ่มเท่าๆกัน แล้วก็ช่วยกันคิดชื่อสินค้า ตราสัญลักษณ์สินค้า และวิทยากรก็ได้ให้ความรู้และวิธีการตั้งชื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะได้นำมาเป็นเอกลักษณ์ของท้องถื่น

อื่นๆ

เมนู