สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวสุพัตรา ศิริบุตรดา ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโคกหินหมู่ที่ 19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนเล็กๆที่อยู่ติดถนนมีชาวบ้านชุมชนทั้งหมด 67 ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด 347 คน ชาวบ้านทำการเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่  เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่

ชาวบ้านโคกหินหมู่ที่ 19 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์มีพื้นที่ประมาณ 1000 กว่าไร่ชาวบ้านโคกหินมีรีสอร์ทหนึ่งที่คือ รีสอร์ทของศรัณย์เป็นจุดเด่นที่ตั้งอยู่ข้างริมถนนและอีกฝั่งหนึ่งของบ้านโคกหินก็มีร้านอาหารเล็กๆชื่อยายจวบ บ้านโคกหินมีลำห่วยลึก

 

อื่นๆ

เมนู