บทความการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ประจำเดือนเมษายน พ.ศ 2564

 ดิฉัน นางสาวศิริประภา คันธมาตย์ ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2

บันทึกเดือนที่ 3 ของการทำงานนะคะในช่วงของการทำงานเดือนนี้อยู่ระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนทั่วไปและบัณฑิตจบใหม่ทำให้ตัวของข้าพเจ้าได้เห็นถึงสภาพทั่วไปของหมู่บ้านใน ตำบลนาโพธิ์ทั้ง 14 หมู่ ส่วนใหญ่ ต.นาโพธิ์

มีการทอผ้าไหมและส่งขายให้ทางร้านแต่มีเสียงสะท้อนความต้องการของชาวบ้านในหมู่บ้านว่าต้องการตลาดในการส่งออกผ้าไหม

ส่วนในเรื่องของการเกษตรจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรค่อนข้างขาดแคลนน้ำทำเกษตรทำให้ขาดทุนจากการทำการเกษตรเป็นหนี้สิน ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของชาวบ้านถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจากการวิเคราะห์ดูจะไม่มีสิ่งที่โดดเด่นแต่ชาวบ้านก็ได้สร้างสิ่งที่โดดเด่นแตกต่างจากผ้าไหมธรรมดา คือ นำผ้าไหมมาทำเป็นสไบ สวยไปอีกแบบนะคะแต่ยังไม่มีแพ็กเกจเป็นของตัวเอง สิ่งที่โดดเด่นและแตกต่างจากอาชีพทอผ้าไหมคือ อาชีพตีมีดโบราณของชาวบ้านหนองต่อยังคงวัฒนธรรมการตีมีดโบราณไว้ จากการพูดคุยกับผู้ลงพื้นที่บ้านหนองต่อทราบว่ามีการส่งมีดขายเป็นจำนวนมากจนผลิตไม่ทันเพราะใช้แรงงานคนในการผลิตจึงมีความต้องการเครื่องมือที่ทุ้นแรงเพื่อมาช่วยในการผลิต

ในความคิดของข้าพเจ้าก็มองภาพว่าถ้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเกษตร ขายบรรยากาศ ท้องทุ่งท้องนาของชาวนาโพธิ์ของจะเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน แต่ก็ติดปัญหาตรงที่ว่า อำเภอนาโพธิ์เป็นอำเภอเล็กๆที่อยู่ไกลและไม่ใช่อำเภอทางผ่าน ถ้าส่งเสริมการท่องเที่ยวก็คงจะยากหน่อยและเห็นผลช้า จึงเป็นประเด็นที่ผู้ปฏิบัติงานตำบลนาโพธิ์ช่วยกันวิเคราะห์ว่าจะพัฒนาและส่งเสริมไปในด้านไหนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การทำงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเพราะตัวของข้าพเจ้าประเภทผู้ปฏิบัติงานนักศึกษาไม่ได้ลงพื้นที่ไปเห็นสถานที่จริงไม่ได้ไปเห็นวิถีชีวิตของชาวตำบลนาโพธิ์จึงรับรู้ผ่านการเล่าเรื่องของผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นอีกทั้งต้องร่วมวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรตัวของข้าพเจ้าจึงต้องพยายามใช้ความเข้าใจให้มากเพื่อให้มองเห็นภาพโดยรวม เดือนนี้การทำงานผ่านไปได้ด้วยดีจากความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานทุกคน  ขอบคุณค่ะ^_^

https://www.youtube.com/watch?v=YuVgLxXrV_I

 

อื่นๆ

เมนู