ข้าพเจ้า นางสาวสุชาวดี โทนุบล ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาลัยวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. รหัส MS06 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ ตั้งแต่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

 

ข้าพเจ้าได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ประจำที่ห้องปกครองและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองกี่  โดยในอาทิตย์แรกของการทำงาน ได้รับฟังข้อมูลจากท่านปลัดและเพื่อนร่วมงาน ชี้แนะลักษณะการทำงาน รับคำร้อง ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน อย่างคร่าว ๆ เพื่อที่จะได้เรียนรู้การดำเนินงานในขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

 

การปฏิบัติงานที่ห้องปกครองและ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองกี่ ลักษณะของงานจะเป็นการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีพิพาทในเรื่องต่าง ๆ เริ่มแรกจะต้องศึกษาข้อมูล และระบบเว็บไซต์ ระบบการทำงานของหน่วยงาน ด้วยวิธีการศึกษาผ่านคู่มือการเข้าใช้ระบบ และรูปแบบระบบหน่วยงาน

เพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการระบบการจัดทำข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data)ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและผู้ถูกจ้างงาน โดยจะดำเนินการคีย์ข้อมูล และบันทึกผล การตรวจสอบข้อมูล และข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น

 

 

บทสรุป : ได้ปฏิบัติงานในระบบการลงข้อมูลของ ศดธ. จ. บร. และจัดการคีย์ Update ข้อมูล และโปรแกรมเฉพาะของหน่วยงาน

วีดีโอ : MS06 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) – YouTube

อื่นๆ

เมนู