สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพัตรา ศิริบุตรดาดิฉันได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลสวายจีกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับด้านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ทั้งหมด 19 หมู่บ้านปัญหาของชุมชนจะเหมือนๆกันคือท่อระบายน้ำ ระบายน้ำไหลไม่ทันทำให้อุดตันระบายน้ำไม้สะดวกเป็นสาเหตุของชุมชมชน

ความต้องการของชุมชนคืออยากให้มาช่วยทำท่อระบายน้ำให้น้ำไหลสะดวกอยากให้มาช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน

ลิ้งค์วิดีโอการลงพื้นที่

 

อื่นๆ

เมนู