กระผมและทีมงานรวมทั้งอาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้ลงไปยังพื้นที่ตำบลสวายจีกเพื่อประชุมวางแผนการสร้างผลิตภัณฑ์ จากผ้าไหม ตามที่มีลูกค้า ต้องการ

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้นำแสดงสิ้นค้าที่ทำการตัดเย็บเรียบร้อย ผ่านผู้ร่วมโครงการที่ทดลองสวมใส่เป็นนางแบบนายแบบ เพื่อให้ลูกค้าได้ชมสินค้า

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ และผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมพูดคุยกับ ชาวบ้านในเรื่องของวัตถุดิบเช่นผ้าไหม ผ้าชนิดต่างๆที่มีไม่เพียงพอที่จะนำมาเพื่อจะใช้ในการเย็บสินค้า ให้กับลูกค้าอยู่ตลอด

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู