ข้าพเจ้านายปรีชาพล ผึ่งไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ผ้าไหมมัดหมี่สีธรรมชาติ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

จากการที่ได้ลงพื้นที่พูดคุยสอบถามเรื่องลวดลายผ้าไหม บ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าลวดลายของผ้าไหมที่มีความนิยมเป็นอย่างมากในท้องตลาดและมีความนิยมในกลุ่มบุคคลทั่วไป รวมไปถึงข้าราชการและอาชีพอื่นๆที่มีความนิยมในเรื่องของผ้าไหมนั้น ลายที่นิยมในตอนนี้คือลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ซึ่งเป็นลายผ้าที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประทานแก่ประชาชน และมีความหมายของลวดลาย คือ ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา /ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 /ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love

                         

จึงทำให้ลายผ้าขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ตอนนี้มีความต้องการในตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้มีกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจ มาส่งซื้อผ้าไหมลายนี้กับประชาชนที่อยู่ภายในชุมชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผ้าไหมที่ย้อมจากสีธรรมชาติ ยิ่งได้รับความนิยมเพิ่มไปอีก เพราะว่าการใช้สีธรรมชาติในการย้อมนั้นจะใช้สีที่มาจากธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ ผล ลำต้น แก่น ต้นไม้และรากไม้ โคน ทำให้เห็นข้อแตกต่างของสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ว่าสีธรรมชาตินั้นจะมีสีอ่อนมีสีที่เป็นธรรมชาติ แต่มีความคงทนต่อการตกสีมากกว่าสีเคมีและยังเป็นการนำวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทำให้คนในชุมชนส่วนมากเริ่มหันกลับมาใช้สีธรรมชาติในการย้อมมากขึ้น เนื่องด้วยความนิยมในปัจจุบัน ที่หันกลับมาสนใจผ้าไหมมัดหมี่จากสีธรรมชาติและอนุรักษ์ผ้าไหมพื้นบ้านสืบต่อไป

                       

                       

อื่นๆ

เมนู