บทความการปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม

ข้าวพเจ้านายนราวิชญ์ ระวันประโคนผู้ถูกจ้างงานประเภท นักศึกษา

การทำงานในเดือนนี้ การแบ่งหน้าที่กันและพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาที่คาดว่าน่าจะเจอ ได้เข้าร่วมการประชุมทาง google meet กับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อพูดคุยในเรื่องของหัวข้อการทำงานที่ได้รับมอบหมายมา  หลังจากการวางแผนงานกันเสร็จก็ได้ทำการลงสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ และได้นำเอาข้อมูลนั้นมาลงในระบบเพื่อวิเคราะห์และนำไปใช้ในแผนงานต่อไป

วันที่ 14 พฤษภาคม2564 ได้ร่วมประชุมผ่าน google meet อีกครั้งเพื่อแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบของแต่ละคนในการจัดงานประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน

ในวันที่ 16 พฤษภาคม2564  ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือ ที่ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านละเบิก ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจสอบโครงการที่รับผิดชอบ และช่วยแอดมินสรุปข้อมูลจากการทำแบบสำรวจเป็นร้อยละ

ปัญหาที่พบในการทำงานคือส่วนมากชาวบ้านออกไปทำงานกันหมดเลยได้ข้อมูลไม่ครบ ชาวบ้านออกไปทำงานนอกบ้าน

อื่นๆ

เมนู