พอเพียงแบบสตึก

นาย ธนพนธ์ บุญประสาท

     วันที่ผมไปทำงานวันแรก ชาวบ้านเป็นกันเองมาก ผมได้พูดคุยสาระทุกข์สุขดิบชาวบ้าน ผมคุยแทบจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขาเลย ชาวบ้านที่นี่น่ารักมากครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ความเป็นอยู่ส่วนใหญ่อยู่กันอย่างพอเพียง

จากการสำรวจสอบถามเก็บข้อมูลของชาวบ้าน หมู่บ้านยางน้ำใส ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการประกอบอาชีพ เกษตร ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป  มีรายได้ประมาณประมาณ 10000 – 20000 ในหมู่บ้านยางน้ำใสมีสิ่งที่น่าสนใจหลายเช่นสิ่งทอ เครื่องจักร ส่วน COVID-19 ชาวบ้านจะมีผบกระทบน้อยมากแต่ชาวบ้านก็ยังติดตามข่าวสารและวิธีการป้องกัน

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณชาวบ้านหมู่บ้านยางน้ำใสให้ความร่วมมือที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี ทำให้พวกเราทำงานได้ราบรื่นขึ้น ในการทำงานบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคบ้าง แต่พวกเราร่วมกันผ่านมาได้ และทั้งนี้ขอขอบคุณ ชาวบ้านและเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู