ข้าพเจ้านางสาวศิริพร โจมรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง
จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลวังเหนือ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการเกษตร ด้านการประกอบอาชีพเสริม และการสำรวจเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนในครัวเรือน เดือนพฤษภาคม 2564 พบว่าบางครัวเรือนได้รับผลกระทบจากพายุอย่างหนัก เช่นบางหลังคาเรือนถูกลมพัดหลังคาจนชาวบ้านได้รับความเสียหาย บางบ้านมีต้นไม้ล้มหักตามถนน ทับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์จนเสียหาย เสาไฟฟ้าล้มหักตามทางเป็นอย่างมาก และมีปัญหาด้านไฟฟ้าดับ ตามหมู่บ้าน จนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ด้านน้ำ และไฟฟ้าเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ทางทีมงานตำบลวังเหนือ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆของชุมชนแล้วได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป และวางแผนงานที่จะแก้ไขและพัฒนาชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในลำดับต่อไป


อื่นๆ

เมนู