ข้าพเจ้า นางสาวอรปรียา   ดีบาง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ศรีสว่าง  (03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03)     โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมลงพื้นที่พบปะผู้ใหญ่บ้านและท่านกำนันทั้ง10หมู่

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร และร่วมกับทีมงานและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันทำความดี ร่วมฟังอบรมและปลูกต้นไม้ แต่ทั้งนี้เรามีมาตราการเพื่อป้องกันโควิด19 คือร่วมกิจกรรมไม่เกิด 50 คน และทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษยน 2564

ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2564 สมาชิกทีมงาน ต.ศรีสว่างได้ประชุม(ออนไลน์ผ่าน google meet) เรื่องการเก็บข้อมูลเพิ่มเติ่มทั้ง 11 หมวด ภายใน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมทั้งอาจารย์ก็ได้สอนวิธีการกรอกข้อมูลแล้วิธีการเข้าสู่ระบบ ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1ช ม.จึงได้ข้อสรุปและได้ทำความเข้าใจกับระบบการเก็บข้อมูลลงในระบบ และเตรียมความพร้อมเพื่อลงสำรวจข้อมูลตามหมู่ที่ได้รับมอบหมายอีกครั้ง
ทั้งนี้การลงพื้นที่ควรสวมหน้ากากอนามัยพกเจลล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะ ควรยืนห่วงกันอย่างน้อย 2เมตร พูดคุยทุกครั้งต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะ

อื่นๆ

เมนู