ข้าพเจ้านายทรรศพล สีหัวโทน ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคโควิด 19 ยังรุนแรง กระผมและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม ของ ต . นาโพธิ์ ได้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการทำงานประจำเดือน มิถุนายน ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ให้มาลงทะเบียนเพื่อมารับวัคชีนป้องกันโรคโควิค และได้แจกเจลล้างมือ พร้อมหน้ากากอนามัยให้แก่พี่น้องในชุมชน

และได้ลงพื้นที่ไปปลูกต้นไม้ที่บ้านหนองหว้า ต. นาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์แและชาวบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความดีและความสามัคคีร่วมกันในชุมชน โดยได้มีการรักษามาตรการป้องกันโรคระบาดโควิค 19 ทุกคนที่มาร่วมงานได้วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยทุกคนและตลอดเวลาที่ร่วมงานอย่างเคร่งคัดอีกด้วยครับ

อื่นๆ

เมนู