ข้าพเจ้า นางสาวเมธวี แคว้นไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ AG 02-(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ดูวิธีการย้อมสีเส้นไหมตำบลนาโพธิ์ และได้สอบถามวิธีการย้อมสีเส้นไหมจากชาวบ้านตำบลนาโพธิ์

การย้อมสีเส้นไหม คือ กรรมวิธีที่ทำให้ผ้าไหมมีสีต่างๆ โดยนำปอยหมี่ที่มัดหมี่เรียบร้อยแล้วไปย้อมสีในน้ำเดือด

การย้อมสี เมื่อมัดหมี่เสร็จแล้วถอดด้ายออกจากโฮงมัดหมี่ นำไปย้อมสี การย้อมแต่ละครั้งต้องย้อมหลายๆ หัว เพื่อไม่ให้เปลืองสี ถ้าผ้าที่ออกแบบลวดลายหลายสีต้องย้อมหลายครั้ง (บริเวณที่เชือกฟางมัดไว้จะกลายเป็นลายของผ้ามัดหมี่) และนำหมี่ที่มัด และผ่านการย้อมสีตามความต้องการแล้วมาแกะเชือกฟางออก

การย้อมสีไหม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สีธรรมชาติ และสีสังเคราะห์

การย้อมสีธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ได้มาจากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ ผล ลำต้น แก่น ต้นไม้ และรากไม้ ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการเตรียมน้ำย้อมสี และวิธีการย้อมสีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช และส่วนที่นำมาใช้ในการย้อมสี

   

ตัวอย่างวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบฝรั่ง เปลือกต้นเพกา ใบข้าว ได้สีเขียว, มะเกลือ ได้สีดำ, เปลือกงิ้วผา ได้สีแดง สีชมพูอ่อน, ขมิ้น ได้สีเหลือง เป็นต้น

การย้อมสีสังเคราะห์ หรือสีเคมี ป็นสีที่มีความบริสุทธิ์ของตัวสีมาก สามารถนำสีเหล่านั้นมาผสมให้ได้สีตามที่ต้องการและปรับระดับความเข้มของสีได้ วิธีการย้อมทำได้ง่าย และสะดวก สีที่ย้อมได้จะมีความสดสวย และมีความทนทานของสีดี

 

   

   

อื่นๆ

เมนู